Scroll To Top

Készüljé’ fel ȧ hȧngulȧtrȧ !

Készüljé’ fel ȧ hȧngulȧtrȧ !

Hȧ ȧz életet hȧbzsolnād nȧgy kȧnāllȧl,
Hȧllgȧssāl meg, ellātlȧk pār tȧnāccsȧl :

Szombȧt estig töltsd föl ȧ ruhȧtārȧd,
Vȧsȧltȧsd ki ȧnyāddȧl ȧ gȧtyādȧt !

Āllítsd be vȧx-szȧl ȧ frizurādȧt,
Borotvāld szépre ȧ szȧkāllȧdȧt !

Szólj ȧpādnȧk, ȧdjȧ odȧ’jȧ buxājāt,
ȧzutān meg kérd el ȧz Octāviāt !

Lȧssȧn indulj, vigyāzz, ne kȧpȧrjā’ !
Māsok is hȧgynȧk, hogy ȧluggyā’ !

Hȧ motorkān mész, legyen nālȧd hȧjtāsi,
Ne szāguldjā’ nem vȧgy te Tȧlmācsi !

Elbȧmbúsz, meg is vȧn ȧ kȧrȧmbol,
Oszt’ mȧjd négy dȧrȧbbȧn húzunk ki ȧ Gȧrȧmbol

Hȧ odȧérsz ȧ diszkó utcājābȧ,
Tekerheted ȧ hȧngerőt csutkārȧ,

Ālj le egy biztonsāgos utcābȧ,
ȧ pȧrkolāsnāl vigyāzz ȧ pȧtkārȧ,

Innentül ȧ bȧrātom folytȧssȧ,
Ātȧdom ȧ mikrofont, hogy mondhȧssȧ !

Refrén:
Ké-ké-ké… Készüljé’ fel ȧ hȧngulȧtrȧ !
Ne hȧllgȧssā’ ȧ buzerȧntrȧ !

Hȧ ȧ Becherovkȧ nȧgyon drāgȧ,
Vāsārolj be előbb ȧ Jednotābȧ !

No’ de mé’ vȧn ȧz, hogy itt ennyien vȧnnȧk,
ȧ többi klubbȧn meg szinte csȧk pȧngnȧk…

Mē’ idejār mindenki, ȧki szāmít,
Mē’ egy vodkȧ ȧ jegybe beleszāmít.

Nȧgykȧbātokȧt ȧ ruhȧtārbȧ,
Értéket ne hȧgyd benne, vigyāzz rājȧ !

Igyekezzél kidobókkȧl szimpȧtizālni,
Jārjȧtok együtt kulturizālni !

Ne ȧdd meg ȧ szāmodȧt ȧkārkinek,
Ne hȧgyd mȧgȧd tȧpogȧtni bārkinek !

Ȧ klubbȧn ȧz ȧblȧkot mellőzik,
Ezért csȧkugyȧn nehezen szellőzik.

Hȧ vȧlȧki meghív egy Kofolārȧ,
Kérdezd meg, mi evvel ȧ szāndékȧ !

Hȧ tűsȧrkúbȧn fogsz tāncóni,
ȧ pȧrkettāt meg fogod kȧrcóni.

Ȧ slāgernél mindenki bérohȧn,
És nem mindig elég óvȧtosȧn

Hȧzȧfelé mindig csȧk tisztān vezess,
Māsnȧp ebédeljél kāposztȧlevest !

Refrén:
Ké-ké-ké… Készüljé’ fē’ ȧ hȧngulȧtrȧ,
Ne hȧllgȧssā’ ȧ buzerȧntrȧ !

Hȧ ȧ Becherovkȧ nȧgyon drāgȧ,
Vāsārolj be előbb ȧ Jednotābȧ !

Ossza meg: