Scroll To Top

A bűnvándorlás támogatása bűnpártolás !
Az illegális bevándorlás támogatása bűnrészesség !

MAGYAR ZSOLTÁR – DSIDA JENŐ SZÜLINAPJÁN…

DSIDA JENŐ szülinapján…

Dsida Jenő, erdélyi magyar költőnk a még magyar (majd azóta elrabolt) Szatmárnémetiben született, 1907 Ígéret (május) hava 17.-én … és az elrabolt Kolozsvárott halt meg, 1938 Nap (június) hava 7.-én.

Dsida Jenő kiránduláson – Csűrös Emília fényképén (1929-ben)

Hazaárulóink kirekesztették ! Itt az idő, hogy befogadjuk ! – Mert magyar !!!
Itt az idő, hogy bő 33 évvel a Vörös Terror után végre elnyerje helyét a Magyar Irodalom oktatásában is !

„Aki nem volt még magyar, nem tudja, mi a fájdalom.”

Dsida Jenőnk ifjan ment el… mindössze 31 évesen… mégis, amit alkotott !

Dsida Jenő meg Tinti kutya,
aki a teremtett világ dicséretére tanította a költőt

Dsida Jenő szülei megismerkedésének regényes történetét Pomogáts Béla írta meg :
Tükör előttIn memoriam Dsida Jenő. (Nap Kiadó, Bp., 2001, 8–9. o.)

A kora ifjúságától kezdve költőnek készülő ifjút Benedek Elek fedezte föl és indította el a pályáján.
„Elek nagyapó” unokának járó szeretettel és felelősségtudattal segítette a pályakezdő költőt a tehetsége kibontakoztatásában... 

DSIDA JENŐ – PSALMUS HUNGARICUS azaz MAGYAR ZSOLTÁR… dalban…

„Hiszek a hitben, a bátorságban, az élet minden körülmények között megmaradó szépségében. Hiszek a mindenható mosolygásban.”

Pomogáts Béla szavaival: „Dsida Jenő egyénisége elütött a történelemmel viaskodó hitvallókétól, ő nem a végzettel kívánt pereskedni, egyszerűen énekelni akart: a természetről, a szerelemről, az ifjúságról, akár a késő romantikusok. Úgy érkezett az irodalomba, akár egy kamasz angyal, mámoros ifjúsággal, lobogó szőkén, telve lelkesedéssel és önbizalommal.”

Nagy Feró zenésítette meg Dsida Jenő „Magyar Zsoltár”-át… az a Nagy Feró, aki indult az első magyar elnökválasztáson: „Szakadt országnak szakadt elnököt” jelszóval… de helyette a Patkányt választották meg (Göncz Árpádot) a hazaáruló (félre)vezetőink, aki a rabtársairól mindent jelentett… mindet ki is végezték… a magyarokat… egy hazaárulóért… Becsüljük hát Dsidát még többre Nagy Feróban !!!

Ajánlott még : Visszatér a végtelen a szívünkbe – Dsida Jenőre emlékezve

Csibi is éppen ma szülinapos ! – Eggy napon született Dsida Jenőnkkel…

DSIDA JENŐ MŰVEI

 • Leselkedő magány. Versek; Minerva, Cluj-Kolozsvár, 1928
 • Magyar karaván Itálián keresztül; Erdélyi Lapok, Nagyvárad, 1933
 • Nagycsütörtök. Versek; Erdélyi Szépmíves Céh, Kolozsvár, 1933
 • Angyalok citeráján. Versek; Minerva Ny., Cluj-Kolozsvár, 1938 (Erdélyi Szépmíves Céh X.)
 • Jövendő havak himnusza, 1923–27
 • Rettenetes virágének, 1928–1938
 • Válogatott versek; bev. Rónay György; Révai, Bp., 1944
 • Tóparti könyörgés. Válogatott versek; vál., bev. Áprily Lajos; Szépirodalmi, Bp., 1958
 • Arany és kék szavakkal; utószó Katona Tamás, ill. Szász Endre; Magyar Helikon, Bp., 1965
 • Versek; bev. Szemlér Ferenc, bibliogr. Réthy Andor; Irodalmi, Bukarest, 1966 (Romániai magyar írók)
 • Összegyűjtött műfordítások; sajtó alá rend., jegyz. Szemlér Ferenc; Ifjúsági, Bukarest, 1969
 • Összegyűjtött versek és műfordítások; szerk., vál., utószó, jegyz. Szakolczay Lajos, bev. Láng Gusztáv; Magvető, Bp., 1983
 • Út a Kálváriára. Válogatott versek és prózai írások; szerk. Csiszér Alajos, Pomogáts Béla, Rónay László, jegyz., életrajzi adatok, bibliogr. Csiszér Alajos, bev. Pomogáts Béla; Vigilia, Bp., 1985 (Vigilia-könyvek)
 • Dsida Jenő levelesládája, 1928–1938; közzéteszi Csiszér Alajos; Gordiusz, Győr, 1991
 • Séta egy csodálatos szigeten. Cikkek, riportok, novellák, levelek; sajtó alá rend., bev. Marosi Ildikó; Kriterion, Bukarest, 1992
 • Tükör előtt. Képek és iratok Dsida Jenő hagyatékából; összeáll. Kabán Annamária, Mózes Huba; Erdélyi Szépmíves Céh, Kolozsvár, 1992 (Az Erdélyi Szépmíves Céh füzetei)
 • Egyszerű vers a kegyelemről. Dsida Jenő húsz vallásos verse; rajz Deák Ferenc; Polis, Cluj-Napoca, 1994
 • Légy már legenda. Dsida Jenő összes verse és műfordítása; szerk. Csiszér Alajos; Püski, Bp., 1997
 • Légy már legenda. Dsida Jenő összes verse és műfordítása; szerk. Csiszér Alajos; 2. jav. kiad.; Püski, Bp., 1999
 • Tükör előtt. In memoriam Dsida Jenő; vál., szerk., összeáll. Pomogáts Béla; Nap, Bp., 1998 (In memoriam)
 • Égi mezőkön. Vallomások versben és prózában; szerk., utószó Kabán Annamária és Mózes Huba; Tinta, Bp., 2001 (Kalamáris könyvek)
 • Magyar karaván Itálián keresztül; tan. Pomogáts Béla; 2. kiad.; Mundus, Bp., 2006 (Mundus – új irodalom)
 • Az én dalom. Válogatás Benedek Elek Cimborájában közölt Dsida-versekből; szerk., vál., utószó Végh Béla Balázs; Ady Endre Társaság, Szatmárnémeti, 2007
 • Zarándokút; vál. K. Jakab Antal; Kriterion, Kolozsvár, 2007 (Kriterion kincses könyvtár) + CD
 • Misztrál – Dsida Jenő; Helikon, Bp., 2007 (Hangzó Helikon) + CD
 • Anyanyelvünkért. Dsida Jenő nyelvművelő rovata a Keleti Újságban; szerk. Zsemlyei Borbála; Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, Sepsiszentgyörgy, 2008 (AESZ-füzetek)
 • Buzdítás könnyűségre. Kötetből kimaradt versek, 1932–1938; összeáll. Kabán Annamária, Mózes Huba; Bíbor, Miskolc, 2009
 • Útban a rendeltetés felé. Kötetből kimaradt versek, 1928–1931; összeáll. Kabán Annamária, Mózes Huba; Bíbor, Miskolc, 2010
 • Estharangok. Dsida Jenő vallásos versei Deák Ferenc grafikáival; Polis, Kolozsvár, 2010
 • Dsida Jenő összegyűjtött versei; összeáll., szerk. Láng Gusztáv és Urbán László; Savaria University Press, Szombathely, 2011
 • Krisztusi kenyér. Engesztelő keresztény szeretet; vál., szerk. Varga Lászlóné és Varga László; Olvasók Háza, Bp., 2012 (Keresztény élet)
 • Nyáresti áhítat. Kötetből kimaradt versek, 1928–1938; összeáll. Kabán Annamária, Mózes Huba; Bíbor, Miskolc, 2013
 • Ének az egész világnak; Stúdium, Kolozsvár, 2015
Dsida jenő sírja az oláh megszállás alatt alló Kolozsvárott
a Házsongárdi Temetőben
Dsida Jenő sírfelirata Kolozsvárott, az eggyre oláhosodó Házsongárdi Temetőben …

Kodály Zoltán : Psalmus Hungaricus

Ossza meg:

Ha tetszik írásunk, ajánlhatja másoknak is!
A túlélés útja ma magyarul gondolkodni...

A szerzőről

Dr. Szabó László

Dr. Szabó László - a Szögedi Védegylet alapítója és elnöke, a 2019-es választás egyetlen tősgyökös szögedi polgármesteri jelöltje

Hírek

Esti fények
Esti fények
2024 máj. 25.
Újszegedi Nagy Árvíz
2024 máj. 25.
Kátyúváros
Kátyúváros
2024 máj. 23.
Juhász Gyula – Május
Juhász Gyula – Május
2024 máj. 21.
A TÁPAI KRISZTUS
A TÁPAI KRISZTUS
2024 máj. 20.
Berzsenyi szülinapján
Berzsenyi szülinapján
2024 máj. 7.

Gyalu – Szent Sebestyén

2024 márc. 27.
Gyalu – Szent Sebestyén

Kalendárium

Több mint Tréfa

Ady szavaival élünk és túlélünk:

Most perc-emberkék dáridója tart,
De építésre készen a kövünk,
Nagyot végezni mégis mi jövünk.
Nagyot és szépet, emberit s magyart.

Ady Endre 1908-ban, 31 évesen (Székely Aladár felvételén)