Scroll To Top

Böngészés: A nap költeménye

Éppen kerek száz esztendeje jelent meg ! Én most szeretlek, mikor még az éjjelVert seregének árnya fut tovaS csak a magányos és bús jegenyénekSzűz homlokán ég fényed mosolya. Én most szeretlek, mikor szent keletnekMély tengerén ring arcod, az örökÉs sugaraid álmodón remegnekA paloták és kalyibák fölött.

Juhász Gyula – Május

Kerek száz esztendeje látott napvilágot ! Május Vén harcos én, ma békét hirdetek,Virággal verve meg a szíveket. Egy új kiáltványt írok s érezem,Hogy ez az ige egyszer tett leszen: Ember, légy végre Ember újra már,Ne ordas farkas és halálmadár! Nem bús robot, de boldog munka kell,Melynél a szív bízó taktusra.

A TÁPAI KRISZTUS

Éppen szászeggy esztendeje jelent meg… A tápai Krisztus Az ország útján függ s a földre néz,Arcán szelíd mosoly a szenvedés. A falu népét nézi csöndesen,Amint ballagva munkából megyen.

Kurucnóta 24-ben – Uj kurucnóta – kerek száz esztendeje…

Éppen száz esztendeje… Tyukodi pajtásom,Kutya világ járja,Magyar urak lakomájátFolytatja a kánya. Rongyos a dolmányunk,Idegené házunk,Folt hátán folt mente, csizma,De azért pipázunk.

A márciusi láz – Juhász Gyula

Virágos hant és véres rög felettMár bontja zászlaját a kikelet.Végig cikázA termő, zengő márciusi láz. Folyó megárad, megborzong a rét,Ezer követ száll, ujjong szerteszét,Vígan cikázA nyíló, bízó márciusi láz.

Juhász Gyula – Betlehem(es ének)

Bethlehem azaz Béjth Leħem (ܒܝܬ ܠܚܡ) – Kerek száz esztendeje látott Napvilágot ! Betlehem Ó emberek, gondoljatok ma rá,Ki Betlehemben született ez este,A jászol almán, kis hajléktalan,Szelid barmok közt, édes bambino,Kit csordapásztoroknak énekeKöszöntött angyaloknak énekével. Ó emberek, gondoljatok ma rá,Hogy anyja az Úr szolgáló leányaÉs apja ács volt, dolgozó szegény.És.

Juhász Gyula – Szeptember aranya 2023

Valószerűtlenül forró, viharos nyarunk után…Meleg szeptemberünk hűvösödő est-éjein ajánlott költemény… Pirkad a lomb, nyaram elmúlt,Elmúlt epedve nyaram,A hold bőség-szarujábanSzeptember aranya van. Ez a nyár volt a legszebb,Mert legszomorúbb nekem.Elmúlt.

A TÁPAI KRISZTUS – 100 éve

Éppen szász esztendeje jelent meg… A tápai Krisztus Az ország útján függ s a földre néz,Arcán szelíd mosoly a szenvedés. A falu népét nézi csöndesen,Amint ballagva munkából megyen.

A szegedi boszorkányok

Az erdő, melyben égettétek őketDárdás polgárok, már régen kivágva,Egy-két nagyon magányos, nagyon árvaNyárfa kesergi még a tűnt időket. És ők, akik itt tűzben hamvadoztak,Rég por és hamu már, elegy a földdel,Mely tavaszonta frissen újra zöldelÉs édes álmot ád a vándoroknak.

Juhász Gyula – November

November   Nem is búcsuzott, elment szótalan, Az ifjuságom, íme, odavan. Nem is tudtam, hogy ő valaha volt, Hisz mindig búról és gondról dalolt.

Juhász Gyula – Szeptember aranya 2022

Sosem látott, forró aszályos és viszályos nyarunk után…Meleg szeptemberünk hűvösödő est-éjein ajánlott költemény… Pirkad a lomb, nyaram elmúlt,Elmúlt epedve nyaram,A hold bőség-szarujábanSzeptember aranya van. Ez a nyár volt a legszebb,Mert legszomorúbb nekem.Elmúlt.

Húsvétra – egy évszázad távolából üzen Juhász Gyula

Több mint száz év távolából üzen Juhász Gyula Húsvétra című versével, hiszen e költeménye először a Délmagyarország 1919 Szelek (április) hava 20.-ai számában látott napvilágot Husvéti stanzák címmel. Majd a Szeged-ben 1921-ben Köszönt e vers … kezdettel, majd a szegedi Színházi Újságban 1923-ban : Husvéti stanzák  Húsvétra Köszöntelek, te váltig.