Scroll To Top

Tögye csak mindönki, amit tönnie köll,
És mindön úgy lössz, ahogy lönnie köll !

Auróra

Jean-Honoré Fragonard : L’Aurore

Auróra

Egyszer fehér és rózsaszin
Gyöngy és selyem ruhája,
Mosolyog, mint a szerafin
A tájra.

Máskor bíborral ékesen
Lángol piros palástja.
Tüzeket gyújt az egeken
A láza.

De mindig Auróra lám,
A serkentő, a zengő
S a legsötétebb éj után
Csak eljő.

Eljő és ébred az öröm,
A vágy, a munka, élet
És Memnón szobra repesőn
Zenélhet !

Auróra – Először a Délmagyarország 1920 február29.-ei számában jelent meg. Ezután a NEFELEJCS-beli közlésben a cím alatt ajánlás : Kilényi Irmának. A hölgynek személyesen adott NEFELEJCS-be pedig ezt írta a költő :
Egyelőre fogadja jó szívvel
                 ezt a négy szál nefelejcset.
                                                                Juhász Gyulától

E négy szál nefelejcs természetesen e vers négy szaka.

Herbert James Draper : The Gates of Dawn

A latin Aurōra – Auróra ejtésben – nagybetűvel írva a római Hajnal-İstennő, míg aurōra meg maga a ‘hajnal’. A Rigvédákból ismert Usász (उषस्) folytatása-fejleménye az ind(o)euro-hellén Hajnal-İstennő, Héuszosz, majd az ebből elő-görög Éosz (Ηώς / Έως / Αύως). Auróra néven is ez İstenkörhöz tartozik, de aranyos új nevén inkább csak „Aranyos”. A latinban az aurum jelentése ’arany’, az aurōra pedig aranyló ’hajnalpír’ jelentésben élt.

Auróra azaz Éósz a hellén regerendben Hüperión (Ὑπερίων) titán és huga, The(i)a (Θεία) – hangzatosabban Eurüphaessza (Εὐρυφάεσσα), azaz a Szertefénylő – leánya. Minden reggel – nővére Szelé (Σελήνη) vagy Szelénaia (Σεληναία), latinul Lúna avagy a Hold İstennője tűntén – ő vezeti föl fivérének, a Nap-İstennek, azaz eliosznak (Ἠέλιος), latinul Sōl [ejt: Szól]-nak a böröckét (két kerekű szekerét) az égboltra.
Auróra’t azaz Hé(usz)oszt a teresek (etruszkok) Thezán (Θέσαν) néven tisztelték Tin és Turán İstennőtársaival…

Auróra hős fia Memnón (Μέμνων) – az Íliász szerint – Parijamuwasz (Priamosz) unokatestvéreként részt vett a trójai háborúban, ahol Hektór halála után ő lett a trójai sereg fővezére, aki végül elesett Akhilleusz fegyverétől. Holttestét anyja ragadta ki a csata forgatagából és Hüpnosz segítségével a Boldogok Szigetére mentette. A hajnali harmatot Éosz könnyeinek is hívják, hiszen a regék szerint ezekkel siratja fiát.

A Memnón Pieta – Éosz (Auróra) fölemeli fia, Memnón testét (i.e. 490-480, Capua, Olaszország) – Louvre

Az utolsó két sor pedig sejtel-mesés utalás : Memnón szobra repesőn zenélhet !

A Thébánál állott 18 méteres „Memnón-kolosszusok”-at, amelyek a Hajnalt zengő hangokkal köszöntötték, a hellénisztikus korban Hajnal-anyja révén Memnón mondájához kötötték, bár azok inkább III. Amenhotep fáraó ősi ülőszobrai voltak.

David Roberts festménye az 1830-as évekből : Statues of Memnon at Thebes

Arctalan, nyomorult romjaik ma is láthatóak…

Ossza meg:

Ha tetszik írásunk, ajánlhatja másoknak is!
A túlélés útja ma magyarul gondolkodni...

A szerzőről

Dr. Szabó László

Dr. Szabó László - a Szögedi Védegylet alapítója és elnöke, a 2019-es választás egyetlen tősgyökös szögedi polgármesteri jelöltje

Hírek

Esti fények
Esti fények
2024 máj. 25.
Újszegedi Nagy Árvíz
2024 máj. 25.
Kátyúváros
Kátyúváros
2024 máj. 23.
Juhász Gyula – Május
Juhász Gyula – Május
2024 máj. 21.
A TÁPAI KRISZTUS
A TÁPAI KRISZTUS
2024 máj. 20.
Berzsenyi szülinapján
Berzsenyi szülinapján
2024 máj. 7.

Gyalu – Szent Sebestyén

2024 márc. 27.
Gyalu – Szent Sebestyén

Kalendárium

Ady szavaival élünk és túlélünk:

Most perc-emberkék dáridója tart,
De építésre készen a kövünk,
Nagyot végezni mégis mi jövünk.
Nagyot és szépet, emberit s magyart.

Ady Endre 1908-ban, 31 évesen (Székely Aladár felvételén)