Scroll To Top

Az illegális bevándorlás - vagyis bűnözés - támogatása bűnpártolás !
A bűnpártoló politikusoknak börtönben vagy bitón a helyük !

A honlap a hunita.hu-ra költözött, naponta frissülő tartalommal!

Szeged a halott Város

Pá(n), kis aranyom, pá(n)! 

(n), kis aranyom, pá(n)! 

Az egyik legutóbbi Kazinczyádában azt fejtegettem, hogy mennyire hibásnak tartom a világjárvány (pándémia) pandémiaként történő említését a sajtóban. Mondhatnánk, hogy a jelenlegi helyzetben ez egy n-edleges (ennedleges?) kérdés, és igazunk is lenne. Mivel azonban az MTA Nyelvtudományi Intézete (vagy már nem is MTA?) reagált a felvetésre, vissza kell térnem rá. Ők is úgy vélik, hogy teljesen jogos a megjegyzés, és szerintük az orvosi nyelvben is kivételes ez az írásmód. Még pedig azért, mert vagy magyaros formában írunk egy szót ékezetesen (pánesztézia, pánfágia, pángenezis), vagy idegenesen, akkor pedig panesthesia, panphagia, pangenesis, stb. De ha már szótárakban is a pandémia formában, vegyes írásmóddal jelenik meg, akkor már használjuk így, ha nem is helytelenül, de meglehetősen kivételesen, „rendhagyó módon”, vegyes alakváltozatban.

De miért kellene így tennünk? Csak azért, mert valaki egyszer ekként látta jónak felvenni egy szótárba, a logikának fittyet hányva? (Más szótárakban és szakkönyvekben meg a másik formát alkalmazzák.) Vagy azért, mert a hazai nyelvészet jelenlegi fősodra már sandán tekint a nyelvművelésre, amely még egyáltalán szóvá meri tenni az új keletű, magyartalan vagy logikátlan szóhasználatot és helyesírást? Az a nyelvészet, mely nem tesz különbséget helyes és helytelen között, – véleményem szerint – túlságosan megengedően csak egyenrangú változatokat ismer el? Amely hagyná a nyelv – szerintük – „természetes fejlődését”, azaz egyenlőnek ismerne el minden újsütetű magyartalan, pl. angolból félrefordított kifejezést, ha azt elég sűrűn használják? Gondoljunk csak a bulvármédia nyelvi igénytelenségére, egyes sajtómunkások műveletlenségből fakadó bornírt nyelvhasználatára vagy a reklámok ostobaságaira.

Az örökbecsű Hyppolit a lakáj filmben Erdélyi Mici betétje, azaz Mi-Mi dala (1931-ben)

Egyértelmű elv az orvosi és egyéb természettudományos szaknyelvekben a vegyes írásmód tiltása, mert helytelen. Én maradnék a szerintem helyes változat mellett, és szerencsére nem is vagyok egyedül, mint látom az Orvoskari Hírmondó legutóbbi számából.

Aki meg nem tud arabusul, ne beszéljen arabusul.
Mondja azt, hogy világjárvány.
Ugyanannyi szótag.

MI a Magyar Epidemiológia folyóiratnál – melyet sokáig szerkesztettem – a „pán-” alakot használtuk, szerintem logikusan.

Varga Csaba, egyetemi tanár, PTE ÁOK
a Pécsi Orvoskar újságjában

Vödd: PTE Orvoskari Hírmondó
Pécs, 2020. november-december

A vírushiszti uraihoz hasonlatosan bábozó Hyppolit a lakáj

…benne Erdélyi Mici, azaz Mi-Mi dala: Pá, kis aranyom, pá…
Ossza meg:

Ha tetszik írásunk, ajánlhatja másoknak is!
A túlélés útja ma magyarul gondolkodni...

A szerzőről

Admin

Webadminisztrátor