Scroll To Top

„Jaj annak a népnek, amelynek a történelmét az ellenségei írják!” (Seneca)

Hello Wien! – Igazságos Mátyás örökén

A Halloween rémesen terjedőben van!
Lassan már kiszorítja a mi Mindenszentjeinket is…

Sokan lázadnak ellene, pedig igazán fölösleges.
Miénk ez az ünnep! Csak egy kicsit másképp…
Hello Wien! – A mi Nemzeti Ünnepünk!

Értetlenségünk oka lehet, hogy csúnya elírás rejti ma diadalmunk….

A nyugati világ divatjától nem szabadulhatunk, sodrása ellen ma nem úszhatunk…
Ússzunk hát vele, ünnepi sodrásban, de tiszta szívvel, magyarul!

Itt az idő, végre fölfedezni Halloweenben a helyesen írt magyart! A Magyar Diadalt!
Ünnepeljük végre tisztességgel, büszke fővel a magunk diadaljátékát! Bécs bevételét.
Modern szóval itt van  nekünk a “Hello Wien“!

A bárdolatlan nyugati rémjátékot meg igazán meghagyhatjuk a Nyugatnak…
Nekünk elég, hogy „Nyögte Mátyás bús hadát Bécsnek büszke vára…
Drakula meg Mátyás börtönében várja a magyar kegyelmet…

Mi magyarok meg ünnepelhetjük méltán a rémek meg a rémjátékuk végét! A Magyar Diadalt!

Hello Wien“!

Legyen hát e szójátékkal Mag hava legvége a magyar hadtörténet jeles eseményének emléke:

1485. június 1.-jén, öthónapos ostrom után Igazságos Mátyás királyunk magyar seregének behódol Bécs.
Ha Nap hava (június) elsejét nem is ünnepeltük eddig tisztességesen, hát engedve a nyugati hibbant divatnak, ünnepeljük hát meg Mag hava (november) 31.-én!
Elevenítsük föl hát elfeledett, ősi ünnepünket “Hello Wien” alakban is.
Más (nálunk büszkébb) nemzetek ilyen ünnepeket nem felednek, hanem Nemzeti Napként vigadva ünnepelnek…

Ünnepeljük hát végre méltán Bécs magyar behódolást, a magyarok Bécs-üdvözlését.
Illőn mai nyelvi alpárisággal – no meg némi szójátékkal – itt van nekünk a Hello Wien!

Vienna Pannonie – A Magyar Bécs – a Nürnbergi Krónikában (fametszet, 1493)

Kár, hogy némely tökfejek a töklámpa-állítással keverik “Hello Wien”-ünk diadalmasan szép hagyományát… De a töklámpás-faragás sem idegen a magyar néplélektől…
Tökvicsori néven fölbukkan honi néphagyományunkban is!

Azt meg már igazán szétkürtölendő, hogy az angol keresztények hajdan – hozzánk hasonlatosan – tisztességgel tartották Mindenszentek napját is. “Hallowmas” néven.

Halloween” után “Hallowmas” néven. (Hallowmas, mint Christmas…) Ennek, a ”Hallowmas”-nak előestéje a Halloween. Ez szabad magyar értelmezésben Mátyás további “más” terveiről emlékezhetik meg, hiszen Mag hava (október) végére megvolt már “Hello Wien”, utána jöhet hát “Hello más”!

Jöttek is sorra! Üdvözöltük a szomszédos népeket és fővárosaikat is… Mátyásunk derék seregei élén magyar virtussal köszöntötte Morvaország és fővárosa, Berén (csehül Brno / németül Brünn), majd Szilézia és fővárosa, Boroszló (németül Breslau / lengyelül Wrocław) népeit is….

Mátyásunk bizony még tisztességgel ünnepelte Mindenszentjeinket:
“Hello Wien” Drakulával a várpincében… – Ilyen a magyar virtus!

Vlad Tepes 002.jpg

Hiszen – mint az közismert – a vérszívó (Vlad) Drakula a mi Mátyás királyunk magosvári (visegrádi) várbörtönében raboskodott.

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/Vizzegrad-1595-by_Hoefnagel.jpgNem is volt akkoriban a rémség olyan híres, nagy legény…

Aki pedig mindennek a történelmi hátterére kíváncsi, hát lássuk:

Mátyás és Bécs! – száz szálon kötődnek

Lássuk hát Mátyás és Bécs összefonódó történelmi hátterét:

Bécsi asszonytól született (Budán) Mátyás “trónörökös” fia, Corvin (Korvin) János is (Buda, 1473. április 2. – Krapina, 1504. október 12.).

Mátyás megfékezésére a Habsburg és a Jagelló ház szövetségre lépett egymással, s III. Frigyes Ulászlónak adta a cseh királyi címmel járó fejedelmi méltóságot. Erre válaszul Mátyás 1477 őszén körbezárta Bécset. III. Frigyes – mivel a pápa sem ismerte el Ulászló választófejedelemségét – 1477-ben Mátyásnak adományozta a címet.
Mátyás tovább folytatta a háborút, 1483-ban újra elfoglalta Alsó-Ausztriát, majd 1485-ben Bécset is, s a királyi székhelyet is ide helyeztette át.
Terveit azonban nem volt képes maradéktalanul véghezvinni, mert 1490. április 6.-án, Bécsben(!) váratlanul – valószínűleg orgyilkosság eredményeként – meghalt.

Mátyás király pecsétje és aláírása

De ami a mai napon – még ha kissé bizonytalan “kacsa” is a dátum – a legfontosabb, az a jeles évforduló:

Mátyás király elfoglalja Bécs városát

Tény, hogy Béccsel újra “nagy” lett Magyarország…

“Nagy Magyarország”, mint olyan egy többféleképpen is értelmezhető fogalom. Van azonban valóságalapja bőséggel, nem úgy, mint rabló szomszédaink vérgőzös vízióinak. Nagy-Magyarország bizony nem az Ezeréves Magyarország. Ez utóbbi csak “Magyarország”.
“Nagy Magyarország” bizony létezett! Méghozzá sokféle volt.

Az Árpád-korban Ausztria fele is hozzánk tartozott (az Óperencián innen), az bizony “Nagy Magyarország” volt. De “…nyögte Mátyás bús hadát Bécsnek büszke vára…” is, meg Szilézia is, mint sok más – ma “távoli” – déli terület (Kucsói, Barancsi, Macsói, Sói, meg Uszorai Bánság) is magyar fennhatóság alatt volt Mátyásunk idején…

Hello Wien-i Nagy Magyarország”: Mátyás király Magyarországa:
Bécs-Berén-Boroszló a nyugati – halványkék – karéjban, a Mátyás-karéjban, a nyugati Magyar-karéjban…

Morvaország a fővárosával, Berénnel – szégyenletesen közismertebb morva nevén – Brnoval…
és Szilézia a fővárosával, Boroszlóval együtt 1469-1490 között – 21 éven át – Magyarországhoz tartozott.

“Nagy Magyarország” nem vízió, hanem színes történelem, gazdag múlt, mely föleleveníthető. Fölelevenítendő!

Hello Wien-kor illendő a Hello Wien-i Magyarország vidékein gondolatban átszáguldanunk…

Ünnepeljük hát végre tisztességgel, büszke fővel és lovagi tornával minden magyar város szerte a magunk diadaljátékát!
Mátyásnak, királynak öltözött gyermekek táncoltathatják láncon Drakulát…
Itt van  nekünk a magyar “Hello Wien”!
Csak meg kell végre értenünk az idők szavát, a korok sugallatát!

És győzedelmesek lehetünk megint…

Dr. Szabó László
Magyar Kultúrális Örökség
Alapítvány

Ossza meg:

Ha tetszik írásunk, ajánlhatja másoknak is!
A túlélés útja ma magyarul gondolkodni...

A szerzőről

Dr. Szabó László

Dr. Szabó László - a Szögedi Védegylet alapítója és elnöke, a 2019-es választás egyetlen tősgyökös szögedi polgármesteri jelöltje

Hírek

Esti fények
Esti fények
2024 máj. 25.

Újszegedi Nagy Árvíz

2024 máj. 25.
Újszegedi Nagy Árvíz
Kátyúváros
Kátyúváros
2024 máj. 23.
Juhász Gyula – Május
Juhász Gyula – Május
2024 máj. 21.
A TÁPAI KRISZTUS
A TÁPAI KRISZTUS
2024 máj. 20.

Berzsenyi szülinapján

2024 máj. 7.
Berzsenyi szülinapján
Gyalu – Szent Sebestyén
Gyalu – Szent Sebestyén
2024 márc. 27.

Kalendárium

Hősök Kapuja
Hősök Kapuja
máj. 30.

Ady szavaival élünk és túlélünk:

Most perc-emberkék dáridója tart,
De építésre készen a kövünk,
Nagyot végezni mégis mi jövünk.
Nagyot és szépet, emberit s magyart.

Ady Endre 1908-ban, 31 évesen (Székely Aladár felvételén)