Scroll To Top

Szeged, ahol ma a sikkasztást, a haverhízlalást
és hűtlen kezelést, a hagyománypusztítást „fejlesztés”-ként emlegetik...

A honlap a hunita.hu-ra költözött, naponta frissülő tartalommal!

Szeged a halott Város

Nyolcvan éve hazatért a Dél-Fölvidék – 1938. november 2-án

Észak felé – 1938 – Hazatér a Dél-Fölvidék…

Az Első Bécsi Döntés a tót (szlovák) és magyar felek által felkért két döntőbíró, Ribbentrop német, és Ciano gróf olasz külügyminiszter 1938. Enyészet (november) hava 2.-án meghozott döntése volt. A Trianoni terrordiktátum okozta sérelmek legsúlyosabbjait – a végtelen wilsoni hazugságot és csalást – igyekezett békés úton orvosolni az olasz Ciano (ejt: Csánó) gróf, aki a német Ribbentroppal szemben a magyar érdekeket képviselte.
A döntést Bécsben, a Felső-Belvedere palotában hirdették ki.

Csehszlovákia területi változásai 1938–39-ben

Hazatért a túlnyomórészt magyarlakta területekből 11 927 km² (az utólagos kiigazításokkal 12 012 km²) 869 ezer fős lakossággal, akik közül 752 ezer fő (86,5%) volt magyar és 117 ezer más nemzetiségű. E döntésnek köszönhetően újra magyar lett Kassa, Rozsnyó, Ungvár, Munkács, Beregszász, Rimaszombat, Érsekújvár, Komárom, Léva és Losonc városa.

Balról jobbra: František Chvalkovský, Galeazzo Ciano, Joachim von Ribbentrop, Kánya Kálmán

„…oly űr tátong a két delegáció által képviselt álláspont között, hogy annak áthidalását meggyőződésünk szerint ezektől a tárgyalásoktól nem remélhetjük. Ezért a m. kir. kormány elhatározta, hogy e tárgyalásokat a maga részéről befejezettnek tekinti, és hogy a Csehszlovákiával szemben fennálló területi követeléseinek mielőbbi rendezését a müncheni jegyzőkönyvet aláíró négy nagyhatalomtól kéri.” – Kánya Kálmán

Csonkországunk szellemi nyomorára jellemző, hogy történelmi igazságunkért küzdő Gian Galeazzo Ciano, Cortellazzo grófjának szobra eggyetlen (maradék) magyar városunkban sem áll… Nemhogy a ma is megszállás alatt állók történelemhamisító terein…

De még egy utcája, tere sincsen!
Szeged eggyik főterét ma is a Városunkat bombáztató ellenségről, Rooseveltről emlegetjük…
Népirtó kommunisták neveivel pedig máig tele vannak országunk közterei hintve!
Csak eggyetlen fájdalmas példa: „Zsigmond királyunk útját máig is a honvesztő kommunista Frankel Leó bitorolja…”

Hiszünk jogban és igazságban türelemmel.
A törökök 150 évig bitorolták országunkat…

Magyar Jövőt kívánunk máig cserbenhagyott honfitársainknak is!

Dr. Szabó László
Magyar Kultúrális Örökség Alapítvány
alapító

Ajánlott olvasmányok:

Saint Germain – Magyarországot szétszaggatni!

Második Bécsi Döntés – ma 78 éve!

Nekünk nem jogokat akarnak adni, hanem el akarnak tüntetni bennünket!
Ossza meg:

Ha tetszik írásunk, ajánlhatja másoknak is!
A túlélés útja ma magyarul gondolkodni...

A szerzőről

Dr. Szabó László

Dr. Szabó László - a Szögedi Védegylet alapítója és elnöke, a 2019-es választás egyetlen tősgyökös szögedi polgármesteri jelöltje