Scroll To Top

„Most jer : bölcs eleink hamvait tiszteljed,
Virágot szórj rájuk! - Tettüket kövessed !” (Vedres István)

A honlap a hunita.hu-ra költözött, naponta frissülő tartalommal!

Szeged a halott Város

Ma 100 éve mentette meg Bandholtz tábornok a Nemzeti Múzeumot az oláh fosztogatástól…

Ma 100 éve – Mag (október) hava 5.-én 1919. – mentette meg Harry Hill Bandholtz tábornok a Nemzeti Múzeumot az oláh fosztogatástól…

Magyarország oláh (rumuny) megszállása (1918. november – 1919. november) a Nemzetek Szövetségének Legfelsőbb Tanácsa utasításai ellenére történt meg. Ezért Clemenceau a magyarokat szólította fel a fegyverszünet betartására, ezt Romanelli olasz alezredes továbbította Budapestre.
Bandholz tábornok Magyarországi megbízatását 1919 augusztus 6.-án kapta, és 7.-én Párizsból indult útnak gépkocsival Prágáig. Onnan Bandholtz vonattal érkezett Budapestre augusztus 11.-én reggel, az angol–francia–olasz–amerikai tábornoki bizottság tagjaként, amelynek fő feladata a fentiek szerint az oláh (rumuny) seregek távozásának felügyelete volt.

Stetka Gyula festménye (1920)

1919. Mag (október) hava 5.-én Harry Hill Bandholtz tábornok, az amerikai katonai misszió vezetője – bátor kiállásával, tekintélyével és lovaglóostorával – megakadályozta, hogy a Nemzeti Múzeumot az oláhok kifosszák és kincseit Oláhországba (Rómániába) szállítsák…

A Szövetséges Katonai Misszió első instrukcióit Gheorghe Mardarescu román tábornok megkapta 1919 augusztus 16.-án :

  • Azonnal szüntessék be bármilyen készlet vagy tulajdon rekvirálását vagy eltulajdonítását, akármilyen természetű legyen is az, kivéve az ezen Misszió által erre a célra engedélyezett övezeteket, és akkor is csak olyan készleteket, amelyek a román hadsereg számára szükségesek és a Misszió kapjon tájékoztatást azokról a készletekről, amelyeket szükségesnek tekintenek.
  • A román főparancsnok késedelem nélkül adjon át egy térképet, amelyen világosan kimutatja a rekvirálási övezeteket, és amely csapatai elhelyezkedését is mutatja.
  • Azonnal szolgáltassák vissza tulajdonosának az összes, jelenleg román kézben lévő magántulajdont, mint például személygépkocsik, lovak, hintók, amelyek magánszemélyek tulajdonában vannak.
  • Szervezzék meg a vasúti, postai és távíróvonalak fokozatos visszaszolgáltatását a magyar kormánynak.
  • Ne rekviráljanak további épületeket, raktárakat és ingatlanokat és a lehető leggyorsabban evakuáljanak minden iskolát, kollégiumot és más hasonló jellegű épületet.
  • Azonnal hagyjanak fel a gördülő eszközök, vagy bármilyen magyar tulajdon hajón Romániába, vagy arrafelé történő szállításával, állítsanak meg és vigyenek vissza Budapestre minden úton lévő vagy külső állomásokon hagyott gördülő eszközt vagy magyar tulajdont.
  • Korlátozzák a köz- és magánügyek felügyeletét a városban arra a szinte, amelyet a Misszió hagyott jóvá.
  • A román kormány legkésőbb augusztus 23-ig bezárólag szolgáltasson teljes listát valamennyi hadi-, vasúti és mezőgazdasági anyagról, élőállat-állományról vagy bármiféle tulajdonról, amelyet a román erők eltulajdonítottak Magyarországról.[3]

A rekvirálási és rablási tilalom ellenére augusztus 25.-én Bandholtz tábornok az Állami Vasúti Üzemben 135 megrakott teherautó és 25 rakodó teherautónyi elszállításra szánt üzemfelszerelést mentett meg.

Harry Hill Bandholtz szobra Budapesten, a Szabadság téren, az amerikai nagykövetség előtt – Ligeti Miklós alkotása (1936)

Bandholtz születése évfordulóján, Álom (december) hava 18.-án a szobor elé minden évben emlékkoszorút helyez el az amerikai katonai attasé. Illendő lenne, hogy a magyar diplomácia is a legmagasabb szinten képviseltesse magát! Minden magyar iskola is illendő lenne,hogy tiszteletét tegye ott e napon…

Európa minden felelős vezetőjének is itt lenne a helye e napon a Bandholtz tábornok előtti tisztelgésben, az európaiság szellemében egyesülve !!!

Ajánlott olvasmány: An Undiplomatic Diary by the American Member of the Inter-Allied Military Mission to Hungary, (1919-1920)

Dr. Szabó László
Magyar Kultúrális Örökség Alapítvány
alapító

Ossza meg:

Ha tetszik írásunk, ajánlhatja másoknak is!
A túlélés útja ma magyarul gondolkodni...

A szerzőről

Dr. Szabó László

Dr. Szabó László - a Szögedi Védegylet alapítója és elnöke, a 2019-es választás egyetlen tősgyökös szögedi polgármesteri jelöltje