Scroll To Top

„Jaj annak a népnek, amelynek a történelmét az ellenségei írják!” (Seneca)

A honlap a hunita.hu-ra költözött, naponta frissülő tartalommal!

Szeged a halott Város

Thermopülai kerek 2500 éve

I.e. 480-ban e napon zajlott Hellénföld „Forró Kapu”-jában a Thermopülai csata (Μάχη τῶν Θερμοπυλῶν – Makhé tón Thermopülón) utolsó napja.
Ezen a napon esett el a húszszoros túlerő ellenében Leónidasz (Λεωνίδας) és a 300 szpártai… meg Démophilosz (Δημόφιλος) és a 700 theszpiai…

A védekező görög phalanx

Thermopülai (Θερμοπύλαι) szorosában a legkeskenyebb rész, ahol a csatát vívták, kevesebb, mint száz méter széles lehetett. (Azóta a parti síkság sokat hízott, szélesedett.)

A közvélekedéstől eltérően – hazájukért, Hellénhonért – nem csak a szpártaiak (szpártiátészek) vállalták a biztos halált: Démophilosz vezetése alatt mintegy 700 theszpiai harcos, megtagadta a hazaküldő parancsot – a szpártaiak oldalán – tovább védekezett. Leónidasz testőrei, a 300 szpártai, a 700 theszpiai és 400 thébai – tehát mintegy 1400 katona fölvette a végső harcot.

A Thermopülai csata végére a thébaiak letették a fegyvert…
A szpártaiak és a theszpaiak pedig eggytől egyig elestek.

 Jacques-Louis David : Leónidasz Thermopülainál (1814)

Így hangzik emlékükre Szimónidész epigrammája (sírfelirata):
„Ὦ ξεῖν, ἀγγέλλειν Λακεδαιμονίοις ὅτι τῇδε
κείμεθα, τοῖς κείνων ῥήμασι πειθόμενοι ”

Klasszikusan kiejtve:

Hó kszein’, angellein Lakedaimonioisz, hoti téde
keimetha, toisz keinón rhémaszi peithomenoi

E felirat magyarul Ponori Thewrewk Emil fordításában:

„ Itt fekszünk, vándor, vidd hírül a spártaiaknak:
Megcselekedtük, amit megkövetelt a haza
 ”

Ajánlott film e  napra:
A 300 Szpártai – Máté Rudolf, amerikaiul Rudolph Maté rendezésében (1962)

„Itt nyugszunk. Vándor, vidd hírünk Lakedaimónba:
Megcselekedtük, amit megkövetelt a haza.” (Sz.)

Diadalmukat a perzsák is megörökítették…

Akhaimenida király végez a görög hoplitával (perzsa dombormű I. Xerxész idejéből)
 
Hadd szólok most a theszpiaiakért !
Akik nem voltak hivatásos katonák, harcos embermészárosok, ellenben önfeláldozó Hazafiak ! Méltatlanul elfeledte Őket a történelem.
Leónidaszt csodálom, de neki ez az Élete, ez a Sorsa és a Kötelessége volt. Mást nem is tehetett ! Meghalnia a kötelessége volt !
De Démophiloszért igazán szívemből rajongani tudok ! Ő névtelenül fekszik ott. Ő névtelenül porladt 2500 éven át… Ő Maga választotta a Sorsát !
Zengjük hát az önkéntes hős hellén hazafi nevét: Démophilosz ! Δημόφιλος ! A „Népszerető” ! … És Vele a 700 hős hazafi theszpiai…
Hazaszeretetből, nemzetszeretetből – népe szeretetéért – halt hős halált… Démophilosz, Δημόφιλος ! A „Népszerető” – éppen 2500 esztendeje… 
 
Dr. Sz. L.
Ossza meg:

Ha tetszik írásunk, ajánlhatja másoknak is!
A túlélés útja ma magyarul gondolkodni...

A szerzőről

Dr. Szabó László

Dr. Szabó László - a Szögedi Védegylet alapítója és elnöke, a 2019-es választás egyetlen tősgyökös szögedi polgármesteri jelöltje