Scroll To Top

Nem kérünk az iszlám terrorból!
Már kaptunk belőle 150 év kóstolót !

A honlap a hunita.hu-ra költözött, naponta frissülő tartalommal!

Szeged a halott Város

Jézus nyelve végveszélyben a születése napján

Jézus nyelve végveszélyben a születése napján…
Istenem, Istenem, hát erre tartogattál!?

Jézus születése napja közeledtén elgondolkodtató:

Vajon mely nyelv lehetett a kis Jézus anyanyelve?
Az eggyetlen helyes válasz erre: Nem tudjuk!
(Mária északról jött, az idegenek földjéről…)

Azt viszont már tudjuk, hogy mely nyelven prédikált.
Leginkább arámiul.
Jézus szavai és mondásai vajon milyen nyelven lettek először lejegyezve?Vajon milyen nyelvű (volt) az Újszövetség eredetileg?A nesztori(ánus) egyház hagyományos hite szerint az arámi nyelvű pesitta szöveg az eredeti, és ebből készült a görög fordítás, nem pedig a görögből az arámi. Az arámi nyelvet még az Asszír és a Perzsa Birodalomhagyományozta a térségre, visszaszorítva ezzel számos törzsi (semmi/sémi) nyelvet.Minthogy Jézus föltehető anyanyelve az arámi volt, így egészen kézenfekvő, hogy inkább anyanyelvén, vagy a térségben bevett nyelven, mintsem görögül prédikált arámiul értő – többnyire arámi anyanyelvű – híveinek…

Az utolsó arámi nyelvű – többnyire keresztény – közösségeket most irtja ki az ördögfattyak viadala, az istentelen muzulmán polgárháború… Jézus nyelvének őrzői, az utolsó arámi keresztények megkínzói és mészárosai pedig a pokoli öldöklésben szétvert otthonaikból hozzánk menekülnek. Európa pedig a vak elmebeteg módszertanával azokat rekesztené ki, akik kétségeiket fejezik ki e “menekültek” ártatlanságával szemben…

Az utolsó Jézus-nyelvű keresztények gyilkosai hozzánk “menekültek”-ként érkeznek…
Ha nem kapnak meg mindent a magunkéból, hát őrjöngve tombolnak…
(Mielőtt erőt gyűlytenek, hogy a mi életünkre törjenek… )

Érdemes az arámi anyanyelvű nesztori(ánus) George Lamsa által a Pesitta Bibliából idézett Arámi Újszövetség talán hitelesebb szövegét is végiggondolni Karácsonykor…

Jézus első szavai ugyan nem, de az utolsó szavai bizony arámiul is fönnmaradtak!
Érdemes hát Őt az anyanyelvén idézni:

A közismert Máté evangéliumában ( 27:46 ):

Eli, Eli, lama szabakhthani? – Istenem, Istenem, mért hagytál el engem?

De ez az arámi bibliában – a Jézus nyelvét beszélők bibliájában:

Éli, Éli, lemána sabaqthán(i)! – Istenem, Istenem, hát erre tartogattál…

Elhagyatásról az arámi ősiratokban bizony szó nincs… – ܐܝܠ ܐܝܠ – Éli, Éli ! Istenem, Istenem!
Hiszen az Élő Istenhez kiált a haldokló…

A Megváltott Atyja nem hagyta Őt el, hanem kínokon át is segítette beteljesíteni akaratát.

Így a legutolsó szó is következetesen ért(elmez)hető: “Beteljesedett!

Salvador Dalí – Krisztus a kereszten

Az arámi Lamsza Bibliáról olvashatunk itt: The Holy Bible from Ancient Eastern Manuscripts

Ha pedig nehezen menne elszakadni a varázsdoboztól a karácsonyi vigaszságban, és némi horrorra vágynának már neveletlenebb gyerekek, hát ajánlom Mel Gibson Passióját újraélni… a Föltámadásig!

Jézus itt végre (csaknem hitelesen) a saját nyelvén beszél: arámiul! Élit szólítja, az Élő Istent…

Karácsony alkalmából érdemes a Megváltó nyelvét (az ahhoz legközelebb álló nyelvváltozatot) beszélő szíriai falvakra (Ma’loula, Bakh`a és Jubb`adin ) is gondolni egy keveset…


Málula (Ma’loula) szír lakossága nyugat-arámi maradék (volt). Jellegzetes persze ma már a szír-arab önazonosság-tudat és a kétnyelvűség is. A többség keresztény (főleg antiokhiai orthodox meg melkita görög katholikus). Új-nyugat-arámi nyelvük fönnmaradásához békeidőben sem használt a rohamos népességfogyás és Damaszkusz közelsége miatt a nyaralóövezetté válás. Málulának alig fél évszázada még 15 ezres lakossága volt, mely mára kettőezerre fogyott. Ez a nyári hónapok nyaralóáradatával földuzzadt a bő háromszorosára, hat-hétezerre is…

Most pedig ezen a vidéken tombol a Sem-sem ördögfajzatjainak háborúja…

Ma’loula, north of Damascu, Syria (33°51’ N, 36°33’ E). (http://www.yannarthusbertrand2.org)

Málula (Ma’loula) városka maradék őslakossága állítja magáról, hogy Jézus nyelvét beszéli. Ha még eggyáltalán van, aki állítsa… Ha még él eggyetlen arámi is Krisztus nyelvéből… A sok torz álhír, meg a bűnvándorlók áradatában az ő hírük nem hír a mai Európának…
Fél évszázada a csendes és elszigetelt szír városkában még ez volt az uralkodó nyelv. Mára azonban kiveszőben van…
Arab közoktatás, a főváros közelsége, és az arab nyelvű média által a globalizmusban fölmorzsolódó kisközösségek sorsa várt a helyiekre is. Helyette azonban megérkezett a népirtó csótányhad.
A lakosság többségének első nyelve már az arab volt a háborúság előtt is. Arabul is beszéltek, többnyire második (házi) nyelvként ha ismerték még az arámi nyelv helyi változatát. A fiatalok a divat és a média kilúgozó hatására már nem tanulták meg anyáik és atyáik nyelvét sem…
A végveszélybe került újarámi (nyugat-arámi) természetesen nem lehet azonos – kétezer év távlatából – Jézus nyelvével, de bizonyosan az ahhoz legközelebb álló élő arámi nyelvváltozat. Lehet persze hasonlítani helyzetét a latin nyelv és leszármazottai, az újlatin (olasz, spanyol) nyelvek kapcsolatához.
George Rizkallah, nyugdíjas helyi tanár úr küldetésének tekintette nyelve megmentését. Nyári táborokat szervezett, dalokat írt, azok által oktatott gyermekeket saját anyanyelvükre. Szorgos és kitartó munkája nyomán a Nyugat által folyton ócsárolt szír kormány (a harcok előtt) már támogatta a helyi arámit oktatását. Arámi nyelvkönyvük is kapható volt több európai nyelven is…

Ma már az sem bizonyos, hogy eggy is életben van még közülük!
Hol vannak a Krisztus nyelvén beszélők?

…És Európa nem ezt a kérdést teszi föl: Hol vannak a keresztény menekültek?
Európa balvezetői azokat is kirekeszti, akik ezt a kérdést föltennék…

Az ál-iszlám idiótái közben legalább fél Európára kiterjedőleg újjá alakítani tervezik birodalmukat, – a kalifátust – ami már eggyszer az övék volt valaha, oda vissza is jönnének!

És Európának erre sincsen válasza…

Még a “menekültek”-et sem kérdezzük az áldozataikról…

Az iraki katolikus pátriárka igen udvariasan mondotta: az európaiak túl jóhiszeműek…


Szent Thakla / Thekla (Mar Takla) monostor Ma’loulában, Szíriában, a(z új)nyugat-arámi utolsó nyelvterületén. (Még a békebeli képeken)

A Málulai kolostor névadója Szent Thekla, aki igen nagy népszerűségnek örvend erre felé. A Thekla (ógörögül: Θέκλα) név jelentése: Isten dicsősége. Szent Thekla Szeleukida királyi családból származott, majd kereszténységre tért és téríteni kezdett. Ebben oly sikeres volt, hogy Szent Theklát “női apostol”-ként is emlegetik. Szinte bizonyos, hogy Ő is arámi nyelven tanított (miként az apostolok is). Tisztelete különösen Seleucia, Iconium (a mai Konya), és Nicomedia vidékén virágzott.
Állítólag Pál apostol térítette meg, amikor már eljegyezte egy hozzá hasonlóan pogány kérő. Megtérésének története az apokrüph (rejtett) iratok közül került elő Oxyrhynchus romváros papüruszai között (az arab szemétdombról). (Lásd: Acts of Paul and Thecla)
Amikor felvette a kereszténységet és bejelentette, hogy szűzi életét a hitének szenteli, családjának fölháborodása határtalan volt.

Szent Thekla szobra Ma’loulában (Bernard Gagnon képe 2010-ben) – Még áll az Arab Katyvasz előtti békeidőkben…

Máglyára ítélték. De vihar oltotta el a máglya tüzét. Később a ráerőszakolt kérő (nemesember) bántalmazásáért halálraítélték. De széttépésére rendelt vadállatok közt egy nőstényoroszlán védte életét a bőszült hímektől. (Ez különösen jelképes!) Végül egy szikláról akarták letaszítani, de megnyílt a szikla, és így el tudott menekülni. Élete végét remeteként élte egy barlangban. Barlangsírja mellett épült a mai Szent Thekla kolostor.

A megmentéséül egykoron megnyíló hegy ormán pedig ma a Megváltó szobra áll…

MAR TEGHLA (Mar Takla – Szent Thakla / Szent Thekla) fölött a Megváltó (Fénykép: )
Még áll az Arab Katyvasz előtti békeidőkben…

Vajon túléli-e a polgárháborút a Megváltó nyelve?
Vagy legalábbis, ami még mára hi(he)tetlen elfeledve megmaradt belőle…

Ami el nem enyészett a hitetlenségben, azt most fölemészti a háború és a tűz…

Joseph III. Younan szír katholikus pátriárka úgy fogalmazott: „Mi, keresztények jelen vagyunk Irakban, Szíriában és Libanonban. Nem importáltak bennünket, hanem már évezredek óta itt élünk…
(Nagyon szerényen fogalmaz: Bő félezer évvel régebben élnek ott, mint a muzulmánok… Sz.)
Vallásuk nevében üldöznek minket…  gyújtogatnak és öldökölnek”.

Hinné-e ma valaki, hogy az iszlám alapjelentése: BÉKE, megbékélés!?

A bagdadi káld segédpüspök azt kérdezi a Nyugattól:
„Miért hallgattok? Miért nem beszéltek? Hol van Európa? Hol van Amerika?”

Azt is említik: Európából csak muzulmán gyilkosok érkeznek!
Hogy még több keresztényt öljenek…

A mammoni globalizáció torz góleme a Sem-sem terrorállam patkányinváziója most irtja ki a kereszténység nyelvi gyökérzetét.
Arámi segélysikolyuk nem hallik el hozzánk. Nem is értenénk.

A távolságon túl elnyomja ma azt a polgárháború zaja is…
De most, Karácsonykor – a Megváltó születése napján – minden keresztény szívén csöndesen, esdeklőn kopogtat…

Kopogtató – Ma’loula, Syria (Photograph: JRodrigues/flickr)

Marad-e még kapu a krisztusi nyelvhez?
Lesz-e még hol kopogtatni a Megváltó szavainak megértéséhez?
… vagy megelégszünk a többszörösen téveteg (tükör?)fordításokkal…
Míg végül mindannyiunkat halálra kínoznak, vagy keresztre feszítenek…

Dr. Sz. L.

Ajánlott írások még (angolul):

Sly, Liz (2003-03-12). “Language of Jesus clings to life”. Chicago Tribune.
Black, Ian (2009-04-14). “Endangered Aramaic language makes a comeback in Syria”. The Guardian (London).

Ossza meg:

Ha tetszik írásunk, ajánlhatja másoknak is!
A túlélés útja ma magyarul gondolkodni...

A szerzőről

Dr. Szabó László

Dr. Szabó László - a Szögedi Védegylet alapítója és elnöke, a 2019-es választás egyetlen tősgyökös szögedi polgármesteri jelöltje