Scroll To Top

Az illegális bevándorlás - vagyis bűnözés - támogatása bűnpártolás !
A bűnpártoló politikusoknak börtönben vagy bitón a helyük !

A honlap a hunita.hu-ra költözött, naponta frissülő tartalommal!

Szeged a halott Város

Másság magunknak meg a gyermekeinknek…

Másság magunknak meg mindenkinek…

Gyermekvédelmi törvény ?!

Jó nagy fenéket !!!

Hova is gondoluk ?

Önrendelkezés ? Az európai „liberális” demokráciában ???

Megrontás !!! Gyermekrontás !!! Kötelező jelleggel !!! Ez ma a menő !!!

Mert ma „Európa” avagy a brüsszenetes perverzek ezt erőszakolják !!!

Magukat „liberális”-nak nevezik a kisebbség(ek) terroristái…

Háát… már a fogalom sem stimmel…

A komcsi az kommunista, a fölforgató az fölforgató, a hazaáruló pedig az, aki a Hazáját is elárulja.

A liberális szó a latin līberālis [ejt: líberálisz] szóból ered, amelynek jelentése ‘szabad ember’ a latin ‘szabad’ jelentésű līber [ejt: líber] szó nyomán. Nem is olyan régen még ‘nagylelkű’ jelentésben is élt… majd a politika ingoványa egyre mélyebbre rángatta a maga mocsarába…

Lásd : Fajok holokausztján dzsenderkedés…

Líberális magam vagyok, szabadságelvű, azaz függetlenségi elvű, amint hajdan mind a magyarok. Vallom, hogy szabadságot a magyarnak !!! Szabadságot a világon minden magyarnak ! Ősi Hazáját, Kárpát-medencét a magyarnak ! Ez a magyar líberalizmus eredeti és igazi értelme. Legalábbis (néhány) száz éve még ez volt. Én őrzöm az eredeti értelmét ! Az eredeti (ki)ejtését is. Ezért is vallom magam líberálisnak ! A szó eredeti, romlatlan értelmében. Lehet, hogy „régimódi” vagyok… De a gonoszok a szavak értelmét (is) megrontanák… Ha hagyjuk, akkor meg is rontják… Már vérünk, Budda is figyelmeztetett a gonosz ezen munkálkodására… 2500 évvel ezelőtt…

A fölforgatás, a perverzió, a hazaárulás nem a ‘szabadság’ működése !!!

Meg kell védenünk a szavainkat (is) a becstelenek mocskától !!! Ez az igazi szabadságharc… minden szinten, de legfőképpen a lélekmélyben… Ha hagyjuk, hogy elvegyék, torzítsák, meg nyomorítsák a szavainkat, úgy csak idő kérdése, és már menten buktára is állunk…

De… Hol is indult e ‘szabad’ szó rossz útra ?

A Szabadság vezeti a népet – A romantikus Eugène Delacroix festménye a 1830-as francia forradalomról.

Talán itt kezdtek a lelki torzok módszeresen félreértelmezni valamit… azazhogy… mindent !!!

A magukat „liberális”-nak nevező ördögfattyak ma Európa sírásói. A népirtó Lenin-fiúk utódai…
Címeres hazaárulók tombolnak ma a ‘szabadság’ szót is kisajátító ‘szabadosság’ köntösébe bújva…

Most… Népszavazás készül… szép egyszerű mondatokban, de túlságosan visszafogottan kérdezgetik…
Vágyik Ön a hazaárulásra? Támogatja Ön a totális hazaárulást? Támogatja Ön a gyermekrontást?
(Ennél közhelyesebben kérdik… de talán nyíltan nem is kérdhetik…)

Ép eszű ember nem mondhat erre IGENt !!!

De mire mondhatunk igent?

A nemiség forradalmát éljük… Hát legyen !
Beteges bigott világunk valóban elfeledte az elmúlt tízezredévek természetes szép hagyományát…
Magam is támogatom a többnejűséget ! Ennek legalább van értelme… Minden vonatkozásában…
Attila atyánk is sok feleséggel élt… Így legalább a nejeinek is több szabadság jutott…

A balszéli szabotőrök és európa-rombolók által túltolt muzulmán közösségek pedig bizony nagyon konzervatívak ! A többnejűségnél bizony behúzzák a féket ! Mert az bizony fontos. Hiszen Mohamed is úgy élt. Többnejűen !!! De azon túl nincsen már szivárványosabb meg még hülyébb család… Az az iszlám előtt halálos bűn !!! Csak mi, megbocsájtó keresztények tűrjük ezt az Európát lezüllesztő halál-hülye métely csürhét… a brüsszenetes bűn-barmokat…

MÁSSÁG ???

Még a hagyományos többnejűséget sem sikerült bevezetni Európában, ami pedig igen természetes, régi emberi létforma ! Diadalmas Őseink is így éltek ! Még az ókeresztények is ! Többnejűen. Hiszem, hogy (más erények között) ebben rejlik a diadalmuk is… Hisz ennek van társadalmi és biologiai értelme ! Családon belüli munkamegosztás, közös felelősségvállalás…

Még a régi szép többnejűség( természetességé)hez sem tértünk vissza és máris a természetellenes buziházasságokon kellene rágódunk ?! Sőt ! A képtelenebbnél képtelenebb perverzségeken agyalnak az önmagukat „liberális”-nak valló lelki göcsös grincsek… Óóó… Bocsánat ! A Grincs ezekhez képest egy bájosan bohókás tündér ! Még ha zöld és lomposan szőrös is…

Ha már másság… Hát ajánlom A Grincset !!! Dr. Seuss tollából… Úgy… Karácsony előtt …

Addig pedig egy régi „másság”: A közismerten buzi Oscar Wilde…
Buzi volt ugyan, de azért szerethetjük… Nem azért, mert buzi volt, de szerethetjük…
Azért szerethetjük, mert buzisága ellenére is oly szépen, árnyaltan írt… még a „másság(á)ról” is…

Gyermekkorom egyik legképtelenebb, mégis megható meséje :

Oscar Wilde : A BOLDOG HERCEG / fordította: Lengyel Balázs, rajz: Ota Janecek
Móra Könyvkiadó, 1976

Bizony… Gyermekkoromban fölkavaró álmaimban jelent meg a fecske, aki beleszeretett a szép szoborba, a Boldog Hercegbe… Csak fölnőttként döbbentem rá: Másságát írta meg e mesében a szerző… De ezzel nagy baj nincsen. Szép mese, még ha különös is ez a fecske-herceg szerelem, mégis a (keresztényi) szeretetről, a szegényeknek való adakozás szépségéről, a jóság diadalmáról szól…

Mint mondottam, magyar líberális vagyok, így még a Boldogságos Herceteget is olvastam… Sőt ! Még a gyermekeimnek is fölolvastam… „Érzékenyítem” őket a fecskeszerette jószívű hercegre…

Ennyi a másságból egy gyermeknek éppen elég is ! A Grincs meg a Boldogságos Herceteg…

De ha a velejéig romlott, mert módszeresen romlasztott Európában kíván valaki élni, annak itt van modern immunitásul (védő oltás helyett) a balga Belga :

KÉSZÜLJÉ’ FEL Ȧ HȦNGULȦTRȦ !

„Készüljé’ fel ȧ hȧngulȧtrȧ !
Ne hȧllgȧssā’ ȧ buzerȧntrȧ !”

Ossza meg:

Ha tetszik írásunk, ajánlhatja másoknak is!
A túlélés útja ma magyarul gondolkodni...

A szerzőről

Dr. Szabó László

Dr. Szabó László - a Szögedi Védegylet alapítója és elnöke, a 2019-es választás egyetlen tősgyökös szögedi polgármesteri jelöltje