Scroll To Top

„Szeged olyan remekül meg van építve…
Az építészeknek csak igazodniuk kellene az adottságokhoz!”
Ördögh László (építész)

A honlap a hunita.hu-ra költözött, naponta frissülő tartalommal!

Szeged a halott Város

Gratuláció

Olvasói levelek 2014. ápr. 07.

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Először is gratulálok a FIDESZ ismételten jó szerepléséhez. Hogy városomban, Szegeden miért végeztek ismét viszonylag gyengén az ifjú demokraták, nem véletlen. Csak egy aprónak látszó momentummal próbálom megindokolni.

2008-ban hívtak meg a Szegedi Felnőttoktatási Gimnáziumhoz idegenvezetés módszertana és gyakorlata c. tantárgyak oktatására. A legnehezebb és legfontosabb tantárgyakat, a művelődéstörténetet és az ország-ismeretet két képesítés és megfelelő ismeretekkel nem rendelkező kollegina oktatgatta a náluknál képzettebb, műveltebb hallgatóknak, köztük egyetemistáknak, sőt java korú gyakorló tanároknak. Konkrétabban: a művelődéstörténet órákat egykori idegenvezető tanfolyamos tanítványom, Kőfalvi Kinga „tartotta” az általam 2000-ben írt Művészettörténet tankönyvből, óráról órára készülgetve, saját szemléltetőanyag hiányában az internetről töltögetve le képeket. Az ország-ismeretet pedig egy kis tapasztalatlan, sima földrajz tanárnő, Cser Viktória oktatta, aki tulajdonképpen nem is adott le anyagot, hanem kiselőadásokat tartatott a hallgatókkal, melyeket beszámoló követett (miközben az ország-ismeret 90%-a nem is a földrajz, hanem a művelődéstörténet tárgykörébe tartozik). A düledező képzést két tapasztalt külsős igazgatóval, Koczor Lajossal és Solticki Istvánnal igyekezett megtámogatni Odrobina László igazgató, aki lelkén viselte az intézmény jövőjét. Látva a csődtömeget, a művészettörténetet és az ország-ismeretet is alapos szemléltetéssel leadtam a hallgatóknak, hisz Művészettörténet tankönyvem 7, Magyarország útikönyvem 5 kiadást ért meg eddig. Vizsgáztatnom már nekem kellett, mert a hallgatók sokkal többet tudtak volna „tanáraiknál”. Ez után egyre népszerűbb lett a gimnázium idegenvezető képzése, amihez azzal is hozzájárultam, hogy vagy 200 helyre (egyetemi fakultásokra, TIK-be, kollégiumokba, oktatási intézményekbe, utazási irodákba kivittem, sőt saját kezűleg kiragasztottam a képzés szórólapját, amin többek között ez a mondat állt: „A művelődéstörténet és ország-ismeret tantárgyakat dr. Somorjai Ferenc, a Képzőművészeti Kiadó Művészettörténet tankönyveinek és a Panoráma szerkesztőség Magyarország útikönyveinek szerzője oktatja”. Ennek eredményeként 2012 szeptemberében már két idegenvezető osztály indult a gimnáziumban és Prónay Gyula vizsgaelnök Szeged legszínvonalasabb idegenvezető képző intézményének minősítette az intézményt. Ami jól megy, el kell pusztítani. 2012 nyarán Odrobina László igazgató munkatársaival együtt Budapestre, az NSZFI-be távozott, helyét Hűvös Laci fideszesképviselő és helyettese, Kendik Renáta vette át, ami után azonnal elkezdődött a mutyizás. A nagyobb óraszámú, nappalis osztály művészettörténet óráit ismét Kőfalvi Kinga kapta azzal az indoklással, hogy nincs ki a kötelező óraszáma, meg hogy kisgyermeke van. Megint ment az óráról órára készülgetés, szemléltetőanyag hiányában az internetről történő képanyag letöltése, ökögés-makogás, a dolgozatok helyes válaszainak rosszra javítása, az ország-ismeret alapjául szolgáló művelődéstörténet oktatásának lemaradása, ami feszültséget okozott a képzésben, amit természetesen szóvá tettem Kendik Renátának.

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően 2013 nyarán is felajánlottam, hogy az iskola szórólapjait szétviszem a város oktatási intézményeibe, amennyiben feltüntetik, hogy én oktatom a művelődéstörténetet és ország-ismeretet. De süket fülekre találtam, senki se reagált a javaslatomra, mert az iskola egyértelmű pénz-elosztóhellyé változott, ahol nem szakmai, hanem baráti alapon lehet órákat kapni. 

2013. augusztus 30-án Hűvös Laci igazgató hívott fel telefonon jajveszékelve, hogy egyetemi kapcsolataimat latba vetve toborozzak hallgatókat, mert különben egyetlen idegenvezető osztály sem indul. Egy órán belül az iskolában voltam és elmondtam neki lesújtó tapasztalataimat az előző tanévvel kapcsolatban. Megígérte (ez pénteken volt) hogy hétfőre készíttet és sokszorosíttat az általam kért szórólapokból, de semmi se lett belőle, mert helyettese, Kendik Renáta – mint utólag kiderült – már egyetlen órát sem akart adni nekem, előző évi észrevételeim miatt. Végül nagy nehezen összejött egy osztály, amelyben csupán heti 2 óra vallástörténetet kaptam (előző évben még heti 23 órám volt) úgy, hogy Kendik Renáta nyomatékosan megkért: ne vigyem ki az osztályt a várost megmutatni és ne művészettörténetet oktassak (mintha hülyével beszéltem volna). Magyarország földrajzát és világörökségeinek oktatását pedig korábbi ismerősének, Sárónénak, a Móra F. Szakközépiskola (volt 600-as Szakmunkásképző) tanárának adta oda, akinek se képesítése, se megfelelő ismeretei, se szemléltetőanyaga. Ha egyáltalán órát tart, a számítógépes tanteremben teszi, ahol a hallgatókkal rákerestet a témákra, és az alapján számoltat be. Inkább sétálgatnak a városban: szállodákat látogatnak (már voltak a Dóm Hotelben, az Art Hotelben, a Novotelben), levéltárban, borászatban, a ferences kolostor látogatóközpontjában (miközben én írtam a templom ismertetőjét). És az évfolyam internetes levelezéséből tudom meg, hogy a tanárnő mennyit fog késni, hol agykontroll, hol továbbképzés miatt nem tud órát tartani – ami az iskola vezetését egyáltalán nem érdekli. Februárban Kendik Renáta elhagyta a süllyedő hajót, három hete pedig Hűvös Laci is távozott az intézmény éléről, bár utóbbit senki se vette észre, mert másfél éves igazgatósága annyiból állt, hogy hetente egyszer – kétszer beszaladt az iskolába 10 – 15 percre, amiért állítólag havi 700.000 Forint fizetést vett fel. Jelenleg két igazgatóhelyettes tanárnő látja el a vezetői teendőket, az idegenvezető osztály hallgatóinak háromnegyede elmenekült, de ugyanez jellemző a többi osztályra is. Már jelenléti ívet sem töltünk ki, mert olykor egyetlen hallgató tiszteli meg a tanár jelenlétét. Az én óráimon még teljes létszámban megjelennek az állva maradottak. Üszkös romok, pestis és halál, akár Buda a török visszafoglalás után – ez Hűvös Laci fideszes képviselő másfél éves tündöklése, igazgatói bizonyítványa. 53 éve idegenvezetek, 51 éve tanítok, apám 1950-60 között 1500 dolgozó szigorú igazgatója volt pártonkívüliként (amit csak becsületes munkával tehetett meg), ezek után nem hittem, hogy ilyen létezik. Ne csodálkozzon, hogy ezek után a Jobbik mellett kampányoltam (a posztkommunistákból már korábban elegem lett). 

Tisztelettel:

Dr. Somorjai Ferenc, a Magyarország útikönyvek szerzője (lásd wikipédia)

Ossza meg:

Ha tetszik írásunk, ajánlhatja másoknak is!
A túlélés útja ma magyarul gondolkodni...

Szerkesztőségünk természetesen az olvasói levelekkel való egyetértés, vagy egyet nem értés jogát mindenkoron fönntartja.

A szerzőről

Dr. Somorjai Ferenc