Scroll To Top

Nem kérünk a fasiszlám terrorból!
Már kaptunk belőle 150 év kóstolót !
Azóta is csonkák és nyomorultak vagyunk...

A honlap a hunita.hu-ra költözött, naponta frissülő tartalommal!

Szeged a halott Város

Néhány gondolat a népszavazás előtt

Egy “jobboldali” polgár (olvasónk) véleménye a közelgő népszavazásról és a “baloldali” tömegek fölvilágosításáról:

– Néhány gondolat a népszavazás előtt –

Kísértet járja be Európát – az internacionalizmus kísértete. E baljós árnyak már számos jobb sorsot megélt nemzetet leterítettek, most azzal kecsegtetve őket, hogy a nemzetet más portája elé seperhetik. Mi is így írtuk alá a Dublini Szerződést, azt gondolva, hogy úgy sem lehetünk frontország, ahova majd visszaküldhetők a régóta várt bevándorlók.

A nemzetállamok felszámolásának különféle módjai vannak.
A legkézenfekvőbb az államcsőd. Elemei: liberális gazdaságpolitika, az egészségügy, a közszolgáltatások és a primer erőforrások privatizálása, magánnyugdíj-pénztári rendszer bevezetése, az állami beavatkozás lehetőségének kizárása. Ezek megléte esetén az államcsőd két tizedes pontossággal előre jelezhető.

Elkerültük.

Más módja a nemzetállamok felszámolásának a pénzrendszer kivonása az állam hatásköréből, majd monetáris eszközökkel kiszivattyúzni a meglévő erőforrásokat és a megtermelt értékeket. Ha a bekövetkező szegénységhez és nyomorhoz sikerül kilátásta­lanságot is generálni, a technika működik.

Sikerekkel küzdünk ellene.

Nyilván más országokban is történtek olyan dolgok, ami miatt akadozott a tű a lemezen. A derék internacionalisták így összekötötték a számukra kellemeset a hasznossal: az általuk tönkretett országból miért ne lehetne bevándorlók millióit Európára szabadítani? Még a szocialista időkben divat volt friss sebekre az a gyógy szöveg: „a népet nem lehet leváltani”.
Dehogynem, csak szívós és felső határ nélküli betelepítés kell hozzá!

Továbbá olyan nemzetközi megállapodások, ahol az állam készfizetői kötelezettsége mellett lehetőleg semmilyen követelményt ne támaszthasson a jövevények irányában, hiszen a menekültek ellátása becsület és dicsőség dolga. (Régen a munka volt ilyen.) Ehhez kell még kellő számú belső hazaáruló, akik kilúgozott agyú lakótársaikkal elhitetik, hogy mindez jelentéktelen költségű és veszélytelen, és csak a FIDESZ figyelem elterelő manővere Orbán Viktor védelmében.

A fejsze már a fák gyökeréhez ért.

Ha nem akarunk úgy járni, mint a nemzetegyesítő népszavazáson, ahol nagyot estünk pofára (azóta is csodáljuk, hogy az elszakított testvéreink még szóba állnak velünk), úgy néhány láncszemet érdemes beemelni a láncolatba. Az ellenfelet baloldalinak látszó ideológia szervezi. Ennek ismérve, hogy ne tűnjék ki az irányítók mivolta, látsszon az internacionalizmus népi játéknak! Ez volt a kádári szocializmus titka: „kedves elvtársak, a szocializmus építése még jó ideig nemzeti keretek között történik…”

Súlyos hiba volt eddig, hogy nem hívtuk közös harcba a baloldal szavazóit nemzeti ügy érdekében. Mutassuk meg az imperialistáknak, hogy a szuverenitásunkat még őrizzük: hogy kit engedünk be, azt mi döntjük el. Mi, együtt a baloldallal. A proletár öntudat kizárásokra épül: zárjuk ki a külső beavatkozást! Irigységben született és irigységgel táplált polgártársainkat fel kell világosítani, hogy a bevándorlókat el is kell tartani! Erre a szociálisan érzékenyített baloldali szavazók fogékonyak, hiszen sikerrel alkalmazták ellenünk a nemzetegyesítő népszavazás alkalmával. Nehéz lesz bemutatni, hogy most a 26 millió román bejövetelénél súlyosabb helyzettel számolhatnak. Nem könnyű bemutatni – de meg kell tenni -, hogy a felső határ nélküli halmaz elemeinek száma akár végtelen is lehet. Ahol a nemzeti büszkeség kiveszett, a proletár öntudat még létezik! Ápoljuk most mi, tanulmányozzuk a nemzetegyesítő népszavazás kudarcának dokumentumait (plakátjait), mármint a baloldaléit, mert a mienk sajnos szóra sem voltak érdemesek.

Ha meg akarjuk szólítani a baloldalt, kerülni kell a körülírásokat, a kötelező nyelvcsapásokat és az oktalan elhatárolódásokat.

Mostantól egyetlen mondat se hangozzon el, ami nemmel kezdődik! (pl.: ’nem pártpolitikai kérdés’, ’nem az unió ellen’, ’nem vagyunk szőrösszívűek’, ’ne kockáztassunk’) Nem folytatjuk, mert ebből sok van.  A kampányból a fentiek elhagyását és az alábbiak kiemelt hangsúlyozását javasoljuk:

–          nemzetünk megvédéséért,

–          gyermekeink, unokáink és a magunk jövőjéért,

–          keresztény értékeinkért,

a tagállamok egymás iránti felelősségét valló Európáért vegyünk részt a népszavazáson és szavazzunk nemmel.

A derék baloldaliaknak tegyük világossá, hogy a kérdést itt és most együtt tudjuk megoldani. Még nincs késő ismertetni azt a doktrínát, amely alapján az összes állampolgárnak az érdekeit a családok prioritásán szervezett, kultúráját és keresztény hitét megőrző nemzetállam szolgálja. A fentiek szempontjából egy bizonytalan és változó összetételű, idegen vallású és kultúrájú embercsoport komoly veszélyforrást jelent.

Szeged, 2016. szeptember 15

Szegedi Gondolkodó Magyarok Közössége

Juhász Ferenc

Ossza meg:

Ha tetszik írásunk, ajánlhatja másoknak is!
A túlélés útja ma magyarul gondolkodni...

Szerkesztőségünk természetesen az olvasói levelekkel való egyetértés, vagy egyet nem értés jogát mindenkoron fönntartja.

A szerzőről

Juhász Ferenc