Scroll To Top

„Az a nemzet, amelyik emlékeit veszni hagyja, az a saját síremlékét készíti és vesztesége az emberiségnek.”
Ipolyi Arnold

A honlap a hunita.hu-ra költözött, naponta frissülő tartalommal!

Szeged a halott Város

Új világrend és világkormány

Cikkek 2017. szept. 30.

Az emberiség történetében nem mai törekvés, hogy a föld lakóinak irányítását egyetlen kormány/hatalom vegye kezébe. Jelen időben ez világkormányt jelent. Ha erről valaki nyilvánosan tesz említést, azonnal megkapja a következő minősítést: ez összeesküvés-elmélet. Akár ez is lehetne, és talán volt olyan időszaka történelmünknek, amikor még tényleg csak elmélet volt, összeesküvés-elmélet.
Egy név, amely kevésbé ismert: Richard Coudenhove-Kalergi. Ő azzal írta be nevét az emberiség történetébe, hogy 1922-ben, nem kis munkával és előkészítéssel, Bécsben megalakította a Páneurópai Mozgalmat, és az volt a legfőbb kérdése, és egyben terve a benne résztvevőknek, hogy miként lehetne a nemzetállamokat egyetlen közösségbe terelni. Ez a törekvés természetesen, a haszonnövelést is hivatott szolgálni.
Kalergi véleménye szerint az országhatárok a profitnövelés útjában állnak. Ez bizonyos köröknek felkeltette az érdeklődését. A világállam létrehozásán már munkálkodtak a szabadkőműves páholyok, az illuminátusok, s ennek révén a hátérben „bújkáló” elit nyilvánosság elé léphet, és elgondolásaik végrehajtása elől eltűnnek az akadályok. Befolyásos támogatók álltak az ügy mellé odáig elmenve, hogy kierőszakolhatnak akár egy amerikai, afrikai, eurázsiai uniót is. Az ötlet megvalósításában található támogatók között tudhatjuk például: Albert Einsteint, Eduard Benest, Konrad Adenauert és másokat.
Emberünk, mint filozófus, történész és újságíró letette az asztalra az új világrend kialakításának és a világkormány létrehozásának elméletét és a kezdetek próbájára Európa volt kijelölve.
A már említett egyik igen fontos feladat mellett érdemes néhány további elképzeléséről is említést tenni. Kalergi, fontosnak vélte elérni, hogy a jövő embere kevertfajú legyen, hasonlítson az ókori egyiptomiakra, így a fehér embert a különbözőséget nélkülöző egyén váltja majd le. Nem tudok róla, hogy Izrael népét vajon miként akarja ide beépíteni. Én azért abban még bízom, hogy lesz számunkra néhány rezervátum, amelyet a múlt elrettentő példájaként be lehet mutatni. Ilyen csúnyák voltak a sápadt arcúak!
Kalergi javaslatai a továbbiakban, Európa átalakítását illetően, már a múlt század húszas éveiben a következőkről szóltak:
Először létre kell hozni a nemzetállamok közös kül,- biztonsági,- valuta,- környezetvédel-mi-   gazdasági – és szociális politikáját.
E szándékok megvalósításáról már vannak ismereteink.
Létre kell hozni egy európai központi bankot, és lőn az Európai Központi Bank.
Létre kell hozni az európai kormányt. Parlament már van, bizottságosdival nevén mégnem nevezett kormány is létezik, a demokrácia védelmére, amely antidemokratikus módon jött létre és megdöbbentő hasonlatosságot mutat a szerkezete és  megnevezéseit tekintve, a szovjet formákhoz. Elég talán a biztosok rendszerét megemlíteni. De lépjünk tovább:
a határellenőrzés teljes megszüntetése,
a teljesen szabad piac,
a szabad tőkeáramlás,
a nemzetek és rasszok teljes eltörlése, és mindez már megszületett a múlt század húszaséveiben.
Nem árt megjegyezni, hogy visszamenőleg kutatva az itt olvasható elképzelésekről, jól megalapozták mindezt a titkosan működő háttérhatalmi szerveződések, kiterjesztésük pedig folyamatban van.
Ezeket előrebocsátva talán már nem lesz meglepő, hogy ha idézem Paul Warburg 1950.II. 17-én az USA szenátusa előtt tett bejelentését: „Világkormányt fogunk csinálni, akár tetszik önöknek akár nem. Az egyetlen kérdés, hogy ez a kormányzat vajon megegyezés, vagy hódítás által születik majd meg?” – s ez, íme megerősíti, hogy az elmélet már gyakorlat, tehát maga a teljes  valóság.   Ez a
bejelentés – akár fenyegetésként is felfogható.  Első lépésként egy kísérleti változatát már megalkották.  Ez nem más, mint az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ), amelyet
1945.VI.26-án, az USA-ban, San Franciscóban hoztak létre. Ma már nyíltan is felteszik a kérdést, például a magyar rádióban is, hogy ez világkormánynak tekinthető-e. Csupán kezdemény, de véleményem szerint a jövőbeni változatához képest ma még sóhivatal.
Nem kis vállalkozásról van tehát szó. Megvalósításának csak egyetlen módja létezik – feltehetőleg és szerintem is – a hódítás. Ennek lépéseit pontosan meg kell tervezni, amelyet a pénzhatalmi világelit háttérhatalmi szervezetei már meghatároztak, például a következők szerint:
1./          nemzetállamok felszámolása, patriotizmus megszüntetése,
2./          nemzeti kormányok kiszorítása a hatalomból,
3./         a politikai és gazdasági irányítást a multinacionális cégek vezetői kezébe kell adni,
4./          a vallásosság, az istenhit és az erkölcsiség jogi felszámolása, (esetleg egy ateista világvallás létrehozása – D.K.),
5./          családi szerkezet bomlasztása,
6./          magántulajdon megszüntetése,
7./          kaotikus állapotok létrehozása,
8./          világkormány megalakítása.
A pontok tartalmát, lényegüket tekintve, a jakobinusok már 1798-ban papírra vetették, vélhetően a filozófus, történész és más illetékesek számára is ismertté váltak és alapul szolgálhattak.
A tennivalók nem egymást követő lépések, tehát párhuzamosan is végrehajthatók, amelyek közül napjaink történelmi folyamataiban jó néhány már könnyedén felismerhető.
A migránsáradat Európában például több meghatározott célt is szolgál: kiemelten a nemzetállamok felszámolását, továbbá első lépésként a kereszténység, mint a leggyengébb vallási közösség lenullázását, egy másik hit (ál)/fanatikusainak közreműködésével.  Ezek ikerterméke a káoszteremtés. Ez felismerhető a párizsi és egyéb terrortámadások láncolatából, az egyre gyakoribb, szervezett, nők ellen elkövetett tömeges erőszak leplezetlen megnyilvánulása révén, miként megtörténtek ezek számtalan nyugat- és észak-európai városban szilveszter éjszakáján, és szinte naponta. Beavatottságról árulkodik az európai vezetők színlelt tehetetlensége, az integrálási kísérletezés, amelyről köztudott, hogy sikertelenségre van ítélve.  Az Egyesült Államok tízezer szírt fogad be azok közül, akiket fellázított. Ezek nem illegális határátlépők, de feltehetőleg válogatott társaság.
A családok felszámolásának részét képezi az azonos neműek együttélésének házasságként való folyamatos elismertetése, a két nem lány-fiú megnevezésének tilalma az óvodákban a svédeknél, a család, mint fogalom tiltott listára helyezése például Kanadában, hogy csak néhány jelenségre hívjam fel a figyelmet. Ha így fejlődik a világ, a szülők meglepetten fogják tapasztalni, hogy az óvodában a gyermekeik nem nevükön szerepelnek, hanem számot kapva Egyeske, Hármaska válik belőlük.  Az ember számára ez megalázó, hiszen a börtönben ülő rabokat – a politikaiakat is – szokták számokkal ellátni és így is szólították őket. Felejtsék el, hogy korábban embernek tekintették őket.
A hatalom átjátszásának kézenfekvő bizonyítéka a szabadkereskedelmi egyezmény elfogadtatása. Ez azt eredményezi, hogy a génmanipulált termény, termék egyes országokból való kitiltására a nemzeti kormánynak nem lesz módja, mert a független bíróságok ezeket el fogják utasítani, s a gazdasági hatalom, a piacgazdasági irányítás a világcégek kezébe kerül. A kormányokra csupán adminisztratív feladatok hárulnak.
Ezek a változások új világrendet is jelentenek, amelynél fontos cél az emberiség létszámát egymilliárdra csökkenteni. Bill Clinton szerint, ha ennél többen lesznek, ez majd az életszínvonal csökkenését fogja eredményezni. Hat-hét milliárd ember szomorú sorsáról csak egy megoldás vált számomra ismertté: az oltóanyagba kevert vírus. Hogy ez miként szolgálja majd az ügyet, azt nem részletezte az illetékes. Az „oltás” feladata akár egy szúnyogféleségre is rábízható? Ezt sem lehet kizárni, sőt az ellenállókat sem.  Rájuk sem vár jobb sors, és hősként sem emlegetik majd őket…
Én, mint emberszerető egyed, azt is el tudom képzelni, hogy az oltással leállítják hatmilliárd ember szaporodó-képességét, s így néhány évtized múlva már csak egymilliárd ember él majd a földön. Az emberiség átlagéletkora alapján viszonylag pontosan megjósolható a kívánt lélekszám elérése. A módszer attól is függhet, hogy mely körök akarnak ebből is óriási haszonra szert tenni.
Olyan világcég, amely mint temetkezési vállalkozás, ismereteim szerint még nem működik. Ha az első megjelenik, akkor már rövidesen óriási mértékben kopni kezd majd az emberiség. Ezzel a megoldással a kívánatos létszám eléréséhez legalább másfél évszázadra lesz szükség.
Lehetne folytatni a történések jövőkép kialakítására gyakorolt hatását. Nekem ennyi is elég.
Talán azt is érdemes mindehhez hozzátenni, hogy az EU vezetői, élükön a német kancellárral, nem tartoznak az agyalágyultak körébe. Beavatottak, egyetértők és feladatokat hajtanak végre. Óriási tévedésnek tartom, ha hülyéknek tartjuk őket. Minden ilyen vélemény – félrevezető.

Forrás: Magyar Fórum – Új világrend és világkormány

Ossza meg:

Ha tetszik írásunk, ajánlhatja másoknak is!
A túlélés útja ma magyarul gondolkodni...

A szerzőről

Domokos Kázmér