Scroll To Top

„Jaj annak a népnek, amelynek a történelmét az ellenségei írják!” (Seneca)

A honlap a hunita.hu-ra költözött, naponta frissülő tartalommal!

Szeged a halott Város

Ludolph van Ceulen – a Π (pí) pontosítója, a “Ludolph-szám” megszállottja

Ludolph van Ceulen – a \pi (pí) pontosítója, a “Ludolph-szám” megszállottja

Ludolph van Ceulen, német származású, németalföldi (holland) várépítő- és vívómester valamint szellemes számtanász volt. A Ceulen (ejt: kőlen) nevet kölni “származása” jeleként viselte, bár az alsó-szászországi Hildesheim-ben született.

Hangulatos sokoldalúságát példázza, hogy 1594-ben vívótanodát nyitott Leidenben, majd 1600-ban a Leideni Egyetem vezető számtan professzorává választották.
Mint a klasszikus világban, test és lélek egészsége jól megfér egymással. Sőt, teljesebbé is teszi az életet.

Ludolph van Ceulen – egyebek között – a \pi megszállottja volt.

PiCM200.svgπερίμετρος (körmérés), περιφέρεια (kerület)

Ludolph van Ceulen főleg a kör kerülete és átmérője közti viszonynak (a \pi-nek) a kiszámításával foglalkozott. Egy fél élet egy számért! Elképesztő!

Először Van den Circkel “A körről” című művében (1596, Delft) – vélhetően (Szürakuszai) Arkhimédész nyomdokán – körhöz közelítő (515 396 075 520 oldalú) szabályos sokszöget használt számításához, így húsz tizedes(jegy)ig határozta meg \pi értékét.

A Körkönyv – (a képre kattintva) itt elolvashatja eredetiben!

Másodszorra Van Ceulen körhöz közelítőbb (4 611 686 018 427 387 904 oldalú) szabályos sokszöget használt számításához, hogy elérje a 35 tizedesjegy pontosságot.

(Szürakuszai) Arkhimédész szögletes módszere a \pi meghatározására

Ludolph mester élete legnagyobb részét ezzel a számítással töltötte. Klasszikus elődjéhez, a kör varázsszámát fejtegető (Szürakuszai) Arkhimédészhez (Ἀρχιμήδης) hasonlatosan bűvös köreiben merült el…

Az egységnyi átmérőjű kör kerülete: \pi – Kéretik a kék kótát (idegenkedve “rhombuszt”) figyelni!

A kör bűvös száma évezredek óta foglalkoztatja a gondolkodó embert. Elveszett, majd újralelt szumer számít(gat)ások, egyiptomi, görög (Arkhimédészi, Apollónioszi, Klaudiosz Ptolemaioszi), meg keleti, kínai közelítések után hasított a körtörténelembe a kölni Ludolph!

Az addig szokatlan pontosságú számítások óta nevezik mesteri pontosítójáról a \pi-t Ludolph-(féle )számnak. (“Ludolphine number“) Megjegyzendő egyébiránt, hogy előbb nevezték Ludolph-számnak, mint \pi-nek. (Eladdig nem is igen nevezték…)

Ludolph van Ceulen eltűnt, majd 2000-ben megújított síremlékén látható (Hollandiában, Delftben) a nevét híressé tevő tizedes tört első néhány számjegye.
3,1415926535897932384626433832795029

Ludolph van Ceulen szülinapján, (\pi) számos emlékének tisztelegve…

Ajánlott olvasmány még: Pí – a Ludolph féle szám

És végezetül álljon itt egy magyar \pi-vers!

Számtantörténeti érdekességek a \pi-versek. Pí-versek – pi-versek itt!
Ezek olyan költemények, “(szabad)versek”, melyek szavai rendre annyi betűből állnak, mint a \pi soron következő számjegyei.

Szász Pál (1901. 07. 11 – 1978. 02. 12) magyar számtanásztól származó “vers” a \pi első 30 számjegyére íródott: 3.141592653589793238462643383279 – Talán ennyi elég is egy hétköznapi műkedvelőnek…

3,

1

4

1

5

9

Nem

a

régi

s

durva

közelítés

2

6

5

3

5

Mi

szótól

szóig

így

kijön

8

9

7

9

3

Betűiket

számlálva

Ludolph

eredménye

már

2

3

8

4

6

Ha

itt

Végezzük

húsz

jegyen

2

6

4

3

3

8

De

rendre

Kijő

még

tíz

pontosan

3

2

7

9

Azt

is

Bízvást

ígérhetem.

 

Kedélyes családi verselést kíván a szám(oló) szülinapján:

Dr. Szabó László
www.makultur.hu

Megjegyzendő, azazhogy mögjegyzendő: Magyar “kör” szavunk is természetössen szögedi! Dugonics András ögető magyar számtanításaiból származik…
Kör! Röndössen, ögetve. És nem “ker”! Pesti(e)ssen mekegve. – Aki nem hiszi, járjon utánna! – Itt!

Ossza meg:

Ha tetszik írásunk, ajánlhatja másoknak is!
A túlélés útja ma magyarul gondolkodni...

A szerzőről

Admin

Webadminisztrátor