Scroll To Top

A magyarság elnyomatásának legfőbb oka a gyáva magyar ! (Sz.)

A honlap a hunita.hu-ra költözött, naponta frissülő tartalommal!

Szeged a halott Város

Pí, a Ludolph-féle szám

Hírek 2014. jan. 28.

pi (pí), a Ludolph-féle szám

 • A pi (pí) a görög abc egyik betűje-szimbólum a kör kerületének és az átmérőjének az arányát jelenti, azaz pi=k/d, amely bármely kör esetén egy állandó szám. Bár a p két szám hányadosa, mégsem racionális szám., azaz vagy a kör kerülete, vagy az átmérője vagy mindkettő irracionális szám. Magát a számra vonatkozó pi (pí) szimbólumot Euler javasolta 1739-ben.
 • p rövid, vázlatos története.
  • Már a Bibliában, az Ószövetségen is találkozhatunk vele. A királyok könyve 7.23.-ban ezt olvashatjuk: „… Aztán öntött egy medencét is. 10 könyököt tett ki egyik peremétől a másikig, magassága 5 könyök, és egy 30 könyöknyi zsinór érte körül.” Itt tehát az átmérő 10 egység, a kerület 30 egység, így pi (pí) -re 3-t kapunk.
  • Az ókori egyiptomiak a kör területét a t = (d-d/9)2 képlettel számolták, ahol d a kör átmérőjét jelöli. Ők tehát a pi (pí) helyett a 256/81 = 3,1605 számmal dolgoztak.
  • Arkhimédészpi (pí) értékét a körbe írt 96 oldalú szabályos sokszög területével közelítette meg. Ő a azaz egyenlőtlenséget adta meg. Ez két tizedes pontosság.
  • Apollóniosznak állítólag sikerült megállapítania a pi (pí) első négy tizedesét, de erről biztosat nem lehet tudni, mivel Apollóniosznak sok műve elveszett.
  • Ptolemaiosz „Almagest” című művében a pi (pí) meghatározására a törtet használta, amely már 3 tizedesre pontos érték.
  • A középkorban Viete francia matematikus végtelen sorozat segítségével a pi (pí) értékét 10 tizedesig számolta ki.
  • Ludolph Van Ceulen az 1600-as évek elején már 35 tizedesjegyig kiszámította az értékét.
   p»3.141592653589793238462643383279502884197169399
   Ezért szokás a pi (pí)-t Ludolph-féle számnak nevezni.
  • Ma már a számítógépek korában a pi (pí) értékét több mint 16 millió tizedesjegyig kiszámították. Ha kiváncsi a pi (pí) első 2000 számjegyére, kattints ide.
  • Csak a XVIII. században tudták kimutatni, hogy a pi (pí) irracionális szám.
  • 1882-ben Lindemann német matematikus azt is kimutatta, hogy pi (pí) nemcsak irracionális, hanem transzcendens is, azaz nem lehet gyöke semmilyen racionális együtthatójú algebrai egyenletnek. Ez azt is jelenti, hogy a pi (pí) euklideszi szerkesztéssel nem szerkeszthető meg, de több jó közelítő szerkesztési eljárás is született az idők során. Az egyik legismertebbet itt megtalálod.
 • A pí kiszámítása, közelítések.
  • Az alábbi sort Leibnizről nevezték el, de nem ő fedezte fel, hanem valószínűleg James Gregory szkót mathematikus:
  • 1669-ben John Wallis szintén skót mathematikus (1616. 12. 03 – 1703. 11. 08.) sora:
  • 1706-ban Machin francia mathematikus pi (pí)-hez gyorsan közeledő sora:
  • Euler a következő sorral számolt:
   Itt mindkét zárójelben a tagok nagyon gyorsan csökennek, így már 7-7 tag esetén igen pontos eredményt kapunk.
 • Matematikai és kultúrtörténeti érdekességek az un. pi (pí) versek.

Ha érdekli, kattintson ide!

Forrás : http://www.bethlen.hu

Ossza meg:

Ha tetszik írásunk, ajánlhatja másoknak is!
A túlélés útja ma magyarul gondolkodni...

A szerzőről

Dr. Szabó László

Dr. Szabó László - a Szögedi Védegylet alapítója és elnöke, a 2019-es választás egyetlen tősgyökös szögedi polgármesteri jelöltje