Scroll To Top

Az Orvostudomány
mint magyar neve (is) mondja :
Tudomány, nem Propaganda !!! (Sz.)

Hello Wien!

A Halloween rémesen terjedőben van. Lassan már kiszorítja a mi Mindenszentjeinket is…

Sokan lázadnak ellene, pedig igazán fölösleges. Miénk ez az ünnep!
Sőt, mi több: Nemzeti Ünnepünk! Értetlenségünk oka lehet, hogy csúnya elírás rejti ma diadalmunk….

Itt az idő, végre fölfedezni Halloweenben a helyesen írt magyart!
Ünnepeljük végre tisztességgel, büszke fővel a magunk diadaljátékát!
Modern szóval itt van  nekünk a „Hello Wien„!
A nyugati rémjátékot meg igazán meghagyhatjuk a Nyugatnak…

Mi magyarok meg ünnepelhetjük méltán a rémek és rémjátékuk végét!

Sajnos kevesen tudják, de a mai nap – Mag hava legvége – a magyar hadtörténet jeles eseménye:

1477. október 31.-én Igazságos Mátyás királyunk magyar seregének behódol Bécs.
Innen ered elfeledett, ősi ünnepünk, a „Hello Wien” is.
Más (büszkébb) nemzetek ilyen ünnepeket nem felednek, hanem Nemzeti Napként vigadva ünnepelnek…

Vienna Pannonie – A Magyar Bécs – a Nürnbergi Krónikában (fametszet, 1493)

Kár, hogy némely tökfejek a töklámpa-állítással keverik “Hello Wien”-ünk diadalmasan szép hagyományát…

Azt meg már igazán aligha tudják, hogy az angol keresztények hajdan tartották Mindenszentek napját is. „Hallowmas” néven. (Hallowmas, Christmas…) Ennek, a „Hallowmas”-nak előestéje a Halloween. Ez bizonyosan Mátyás további „más” terveiről emlékezhetik meg, hiszen Mag hava (október) végére megvolt már „Hello Wien” aztán jöhet majd „Hello más”!

Jöttek is sorra! Üdvözöltük a szomszédos népeket és fővárosaikat is… Mátyásunk derék seregei élén magyar virtussal köszöntötte Morvaország és fővárosa, Berén (Brno/Brünn), majd Szilézia és fővárosa, Boroszló (Breslau/Wrocław) népeit is….

Mátyásunk bizony még tisztességgel ünnepelte Mindenszentjeinket:
„Hello Wien” Drakulával a várpincében… – Ez a magyar virtus!

Hiszen – mint az közismert – a vérszívó (Vlad) Drakula a mi Mátyás királyunk magosvári (visegrádi) várbörtönében raboskodott. Nem is volt akkoriban a rémség olyan híres, nagy legény…

Dr Sz L

Aki pedig mindennek a történelmi hátterére kíváncsi, hát lássuk:

Mátyás és Bécs! – száz szálon kötődnek…

Bécsi asszonytól született (Budán) „trónörökös” fia, Corvin (Korvin) János is (Buda, 1473. április 2. – Krapina, 1504. október 12.).
Mátyás megfékezésére a Habsburg és a Jagelló ház szövetségre lépett egymással, s III. Frigyes Ulászlónak adta a cseh királyi címmel járó járófejedelmi méltóságot. Erre válaszul Mátyás 1477 őszén körbezárta Bécset. III. Frigyes – mivel a pápa sem ismerte el Ulászló választófejedelemségét – 1477-ben Mátyásnak adományozta a címet.
Mátyás tovább folytatta a háborút, 1483-ban újra elfoglalta Alsó-Ausztriát, majd 1485-ben Bécset is, s a királyi székhelyet is ide helyeztette át. Terveit nem volt képes maradéktalanul véghezvinni, mert 1490. április 6-án, Bécsben(!) váratlanul – valószínűleg orgyilkosság eredményeként – meghalt.

I. Mátyás magyar király – Wikipédia

Mátyás király elfoglalja Bécs városát
(http://www.rubicon.hu/magyar/nyomtathato_verzio/1485_junius_1_matyas_kiraly_elfoglalja_becs_varosat/)

“Nagy Magyarország”

“Nagy Magyarország”, mint olyan egy többféleképpen is értelmezhető fogalom. Van azonban valóságalapja bőséggel, nem úgy, mint rabló szomszédaink vérgőzös vízióinak. Nagy-Magyarország bizony nem az Ezeréves Magyarország. Ez utóbbi csak „Magyarország”.

“Nagy Magyarország” bizony volt! Méghozzá sokféle volt. Az Árpád-korban Ausztria fele is hozzánk tartozott (az Óperencián innen), de “…nyögte Mátyás bús hadát Bécsnek büszke vára…” is, meg Szilézia is, mint sok más déli bánság is magyar fennhatóság alatt volt Mátyásunk idején…


Egy “Nagy Magyarország”: Mátyás király Magyarországa: (Bécs-Berén-Boroszló a nyugati – halványkék – karéjban, a Mátyás-karéjban, a nyugati magyar karéjban… )

Morvaország a fővárosával, Berénnel – szégyenletesen közismertebb morva nevén – Brnoval…
és Szilézia a fővárosával, Boroszlóval együtt 1469-1490 között Magyarországhoz tartozott.

“Nagy Magyarország” nem vízió, hanem színes történelem, gazdag múlt, mely föleleveníthető.

Ünnepeljük hát végre tisztességgel, büszke fővel és lovagi tornával a magunk diadaljátékát!
Itt van  nekünk a magyar „Hello Wien”!

Ajánlott még tavalyról:
Hello Wien !

Hello Wien !

A Halloween rémesen terjedőben van. Lassan már kiszorítja a mi Mindenszentjeinket is… Sokan lázadnak ellene, pedig igazán fölösleges. Csak csúnya elírás az egész! Itt az idő, végre…

 

Ossza meg:

Ha tetszik írásunk, ajánlhatja másoknak is!
A túlélés útja ma magyarul gondolkodni...

A szerzőről

Dr. Szabó László

Dr. Szabó László - a Szögedi Védegylet alapítója és elnöke, a 2019-es választás egyetlen tősgyökös szögedi polgármesteri jelöltje

Hírek

Esti fények
Esti fények
2024 máj. 25.

Újszegedi Nagy Árvíz

2024 máj. 25.
Újszegedi Nagy Árvíz
Kátyúváros
Kátyúváros
2024 máj. 23.
Juhász Gyula – Május
Juhász Gyula – Május
2024 máj. 21.
A TÁPAI KRISZTUS
A TÁPAI KRISZTUS
2024 máj. 20.

Berzsenyi szülinapján

2024 máj. 7.
Berzsenyi szülinapján
Gyalu – Szent Sebestyén
Gyalu – Szent Sebestyén
2024 márc. 27.

Ady szavaival élünk és túlélünk:

Most perc-emberkék dáridója tart,
De építésre készen a kövünk,
Nagyot végezni mégis mi jövünk.
Nagyot és szépet, emberit s magyart.

Ady Endre 1908-ban, 31 évesen (Székely Aladár felvételén)