Scroll To Top

„Most jer : bölcs eleink hamvait tiszteljed,
Virágot szórj rájuk! - Tettüket kövessed !” (Vedres István)

Széchenyi-díjasok

Hírek 2013. márc. 15.

Magyarország köztársasági elnöke – a miniszterelnök előterjesztésére – nemzeti ünnepünk, március 15-e, az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja alkalmából
 Széchenyi-díjat adományozott:

 DR. ANDRÁSFALVY BERTALAN, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, néprajzkutató, a Pécsi Tudományegyetem professor emeritusa részére a magyar néprajztudomány egészét átfogó – a népi gazdálkodás szinte valamennyi ágát, a népköltészetet, a néprajzi csoportok együttélését, a néphagyomány jelentőségét és ápolását is érintő – nemzetközileg is számon tartott tudományos kutatásaiért, publikációiért, oktatói és közéleti tevékenysége elismeréseként;

 DR. EŐSZE LÁSZLÓ, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a zenetudomány kandidátusa, Erkel Ferenc-díjas zenetörténész részére a magyar és a nemzetközi zenetudományt egyaránt gazdagító, az egyetemes operatörténetet, Kodály Zoltán és Liszt Ferenc munkásságát feldolgozó, forrásanyag-értékű munkásságáért, meghatározó jelentőségű, több évtizedes intézményvezetői tevékenysége, példaértékű életpályája elismeréseként;

FEHÉR M. ISTVÁN, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, filozófia- és eszmetörténész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Filozófiai Intézetének egyetemi tanára részére a Heidegger-kutatás és a filozófiai hermeneutika terén elért – határainkon túl is számon tartott – eredményeiért, több évtizedes hazai és nemzetközi tudományos, tudományszervezői és oktatói tevékenységéért, szakterületének fejlődéséhez való tevőleges hozzájárulásáért;

  FÜLÖP FERENC, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, vegyész, a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kara Gyógyszerkémiai Intézetének tanszékvezető egyetemi tanára részére a szintetikus szerves kémia, az innovatív gyógyszerkutatás terén, a következő nemzedék magasan kvalifikált szakembereinek utánpótlásában, a gyógyszerészképzésben, tudományos eredményeinek színvonalas publikálásában elért, világszerte nagyra becsült eredményeiért, rendkívül aktív tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként;

 DR. HALMOS BÉLA, a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja, a zenetudomány kandidátusa, népzenekutató, előadóművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem óraadó tanára részére népművészeti örökségünk ápolásáért, a népzeneoktatás megszervezésében való tevőleges részvételéért, a Táncház Archívum létrehozásáért, a hagyományok megőrzésében és továbbadásában meghatározó jelentőségű, a szellemi kulturális világörökség részét képező táncházmódszer megalkotásáért és elterjesztéséért, rendkívül sokrétű tevékenysége elismeréseként;

 DR. HEGEDŰS ISTVÁN, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hidak és Szerkezetek Tanszékének professor emeritusa részére a vasbeton tartószerkezetek analízise, tervezése területén végzett négy és fél évtizedes oktatói, kutatói és publikációs munkásságáért, számos tervezett és megépült szerkezet független vizsgálatában végzett szakértői tevékenységéért, a szakember-utánpótlás neveléséért és szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként;

   DR. KÉRI GYÖRGY a Magyar Tudományos Akadémia doktora, biokémikus, a Semmelweis Egyetem Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Pathobiokémiai Intézetének kutatóprofesszora részére a gyógyszerkutatás, azon belül elsősorban a jelátviteli terápia területén végzett igen eredményes, úttörő jelentőségű kutatómunkájáért, a peptidhormon-származékok, illetve az antitumor hatású kinázgátló hatóanyagok kutatása területén elért eredményeiért, valamint a TT232 jelű peptidszármazék mint tumorellenes gyógyszer-hatóanyag és egy új vezető molekulakereső technológia kifejlesztéséért;

  KOSZTOLÁNYI GYÖRGY, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, orvos, a Pécsi Tudományegyetem Orvosi Genetikai és Gyermek-fejlődéstani Intézetének professor emeritusa részére a gyermekgyógyászat genetikai kérdései, a genetikailag sérült csecsemők, kisgyermekek kórfelismerése és gyógyítása terén végzett több évtizedes, nemzetközileg is számon tartott tudományos, kutatói és oktatói munkássága, szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként;

    DR. KOVÁCS ANDRÁS, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, szociológus, a Magyar Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Intézetének tudományos tanácsadója, a Közép-európai Egyetem (CEU) egyetemi tanára részére a magyar zsidóság háború utáni társadalomtörténete, a kisebbségszociológia, a kisebbségek identitása terén végzett több évtizedes, nemzetközileg is nagyra becsült tudományos, kutatói és oktatói munkássága elismeréseként;

    MAROSI MIKLÓS, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, Ybl Miklós-díjas építész, a KÖZTI Zrt. főépítésze részére a középület-tervezés széles skálájára – különösen a kórháztervezésre – kiterjedő, újító jellegű funkcionális és szerkezeti megoldásaival, valamint a részletek pontos kimunkálásával példaként szolgáló gazdag életművéért, szakmai-közéleti tevékenysége elismeréseként;

  MEZEI FERENC, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia Wigner Jenő Fizikai Kutatóközpontjának tudományos tanácsadója részére a neutronkutatásban elért, nemzetközileg kimagasló eredményeiért és a magyar ipar által nagy értékben exportált neutronoptikai berendezések kifejlesztéséért, nemzetközileg is nagyra becsült tudományos munkássága elismeréseként;

PALÁDI-KOVÁCS ATTILA, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, etnográfus, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Néprajztudományi Intézetének professor emeritusa részére a magyar néprajztudomány területén végzett iskolateremtő munkásságáért, tudományszervező tevékenységéért, a Magyar néprajz nyolc kötetben című kézikönyv szerkesztőbizottsági elnökeként végzett munkájáért, nemzetközi szinten is kiemelkedő, szintézisteremtő eredményeiért;
    DR. PERNER FERENC, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, állami díjas orvos, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara Transzplantációs és Sebészeti Klinikájának professor emeritusa részére több mint négy évtizedes iskolateremtő munkásságáért, az úttörő jelentőségű hazai szervátültetési program megvalósításáért, speciális sebészi – többek között máj-, endokrin, colorectális és vesetumor-sebészetet érintő – profilok kialakításáért, új műtéti eljárások alkalmazásáért, a sebészutánpótlás nevelése érdekében végzett oktatói tevékenysége, példaértékű életpályája elismeréseként;

   PINTZ JÁNOS, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézetének kutatóprofesszora részére a prímszámok elméletében, különösen az ikerprím-sejtés és a Goldbach-sejtés megoldása irányában elért, világviszonylatban is nagyra becsült eredményeiért, tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként;

   DR. VARGA CSABA, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, jogász, jogfilozófus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa részére a jogelmélet valamennyi területét felölelő, nemzetközileg is számon tartott több évtizedes tudományos, kutatói munkássága, eredményes oktatói, közéleti tevékenysége, példaértékű életpályája elismeréseként.

A Széchenyi-díjat megosztva kapta:

 DR. OSZLÁNYI GÁBOR, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpontja Szilárdtestfizikai és Optikai Intézetének tudományos tanácsadója és DR. SÜTŐ ANDRÁS, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpontja Szilárdtestfizikai és Optikai Intézetének fizikusa a krisztallográfiai fázisprobléma megoldására alkalmas, világszerte alkalmazott új eljárás kidolgozásáért, tudományos eredményeik elismeréseként.

Ossza meg:

Ha tetszik írásunk, ajánlhatja másoknak is!
A túlélés útja ma magyarul gondolkodni...

A szerzőről

Admin

Webadminisztrátor

Hírek

Esti fények
Esti fények
2024 máj. 25.
Újszegedi Nagy Árvíz
2024 máj. 25.
Kátyúváros
Kátyúváros
2024 máj. 23.
Juhász Gyula – Május
Juhász Gyula – Május
2024 máj. 21.
A TÁPAI KRISZTUS
A TÁPAI KRISZTUS
2024 máj. 20.
Berzsenyi szülinapján
Berzsenyi szülinapján
2024 máj. 7.

Gyalu – Szent Sebestyén

2024 márc. 27.
Gyalu – Szent Sebestyén

Kalendárium

Ady szavaival élünk és túlélünk:

Most perc-emberkék dáridója tart,
De építésre készen a kövünk,
Nagyot végezni mégis mi jövünk.
Nagyot és szépet, emberit s magyart.

Ady Endre 1908-ban, 31 évesen (Székely Aladár felvételén)