Scroll To Top

Szúnyogirtásnak hazudott tömeges pillangó-pusztításkor, szitakötő-mészárláskor, katica-gyilkoláskor és a következményes békairtáskor meg fecskétlenítéskor hol vannak az állatvédők ???

A magyarirtó rác martalóc csúfos veszte Szegeden

Ezen a napon…

1527 Áldás hava 22.-én Szegeden halálosan megsebesítették az aljas martalócaival a Városra támadó
C(s)erni Jovánt. A rác (szerb) vezért Szapolyai János eredetileg a déli végek védelmével bízta meg, ám ő martalóc hadával itt dúlni, fosztogatni kezdett. A fosztogatók és népirtók utódai ma hősként tisztelik őt…

C(s)erni Jován vezér szobra ma is áll a megszállott Szabadkán, azazhogy ma Rabkán.

A hagyomány szerint a „Fekete cár”-t egy szögedi szögény embör lőtte szívön.

De lássuk csak a történelemhamisítás legalját !!!
A Fekete Cár eggyetlen eggy esztendeig fönnálló „birodalma” Dél-Magyarországon :

Ím a Cserni Jován által 1526 és 1527 között terrorizált és fosztogatott terület, amelyet a rácok (szerbek) egy része – nem szerény történelemhamisítással – hajdani független „állam”-ként is emleget ma is.
Ezen a jogon hívják e magyar vidéket ma Szerb Vajdaságnak…
No persze épp azidőtájt járt éppen arra a világ legnagyobb török serege is, hogy Mohácsnál véget vessen Magyarországnak… De a birodalmi álmú rác regékből valahogy ez a súlyos tény is teljesen kimaradt…
Milyen érdekes !

A győzedelmes Perényi Péter volt a legfőbb vezetője a tomboló és – török helyett – a magyart fosztogató rácok (szerbek) elleni had-szervezésnek.


Perényi Péter – Augustin Hirschvogel rézmetszetén.

Lássuk Jován népét is ! A bocskorosokat, akiket magyaros vendégszeretettel befogadtunk…


A törökök elől a befogadó Magyarországra menekülő rácok (önnevükön szerbek) 1527-ben bennünket, a befogadókat fosztogattak, mészároltak. Az anti-magyar Habsburg kormányzat később magyar földterületek és kiváltságok nekik adományozásával újra meg újra fölhasználta őket a magyarok ellen… Nem is kellett nagyon unszolni őket, a Rákóczi-szabadságharc, majd az 1848-49-es forradalom és szabadságharc alatt is hősiesen hátbatámadtak bennünket.

Érdemes a történelmet alaposabban megismerni !
A történelemhamisítókat pedig leleplezni, és torz propagandáikat kisöpörni !!!
A szomszédainkat pedig ettől, de nem ezért, lehet még szeretni…
Sőt ! Éppen a múltbéli hamisságaik beismeréséért, a bűnbánatukért lehet őket igazán szeretni…

Dr. Szabó László
Magyar Kulturális Örökség Alapítvány
alapító

Ajánlott olvasmány még :

Rózsa Sándor szülinapján…
Ossza meg:

Ha tetszik írásunk, ajánlhatja másoknak is!
A túlélés útja ma magyarul gondolkodni...

A szerzőről

Dr. Szabó László

Dr. Szabó László - a Szögedi Védegylet alapítója és elnöke, a 2019-es választás egyetlen tősgyökös szögedi polgármesteri jelöltje

Hírek

Esti fények
Esti fények
2024 máj. 25.
Újszegedi Nagy Árvíz
2024 máj. 25.
Kátyúváros
Kátyúváros
2024 máj. 23.
Juhász Gyula – Május
Juhász Gyula – Május
2024 máj. 21.
A TÁPAI KRISZTUS
A TÁPAI KRISZTUS
2024 máj. 20.
Berzsenyi szülinapján
Berzsenyi szülinapján
2024 máj. 7.
Gyalu – Szent Sebestyén
Gyalu – Szent Sebestyén
2024 márc. 27.

Kalendárium

Illő napi filmajánló

Ady szavaival élünk és túlélünk:

Most perc-emberkék dáridója tart,
De építésre készen a kövünk,
Nagyot végezni mégis mi jövünk.
Nagyot és szépet, emberit s magyart.

Ady Endre 1908-ban, 31 évesen (Székely Aladár felvételén)