Scroll To Top

A magyarellenes terror legfőbb oka a meggyávult magyar ! (Sz.)

A honlap a hunita.hu-ra költözött, naponta frissülő tartalommal!

Szeged a halott Város

Délvidéki megbékélés pásztori megjuhászodással

Történelmi lehetőség nyílik most rác-magyar megbékélésre a rác (szerb) parlament rendkívüli ülése nyomán, amely nyilatkozatban ítélte el a délvidéki magyarok ellen 1944-45-ben elkövetett népirtást.

Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) frakcióvezetője parlamenti felszólalásában kiemelte, hogy a nyilatkozat elfogadásának nincs köze olyan államérdekekhez, amelyek Szerbia EU-s közeledési folyamatával kapcsolatosak, erre a pillanatra a vajdasági magyarok közel 70 évet vártak. Emlékeztetett arra, hogy Csúrogon ezekben a napokban emlékmű épül a magyar áldozatoknak a szerb költségvetéséből biztosított pénzből, valamint a magyar állam támogatásával felújítják azt az épületet, ahol szerbek váltak áldozattá. Reményét fejezte ki, hogy néhány napon belül befejeződnek ezek a munkálatok, és a két köztársasági elnök korábbi megállapodásának megfelelően ezen a helyen kerül sor a közös megemlékezésre a szerb és a magyar ártatlan áldozatokról.

Ez a pásztori megjuhászodás, beteges bratyizás azonban csak a számszerű adatokkal és a tényekkel nem számol. Ez a képtelen kenegetés a megbékélést nem hogy nem segíti, de sokkal inkább újabb indulatokat gerjeszt a máig kárpótolatlan túlélők tízezreiben. Lássuk hát az egalizált eseteket a tények és a számok tükrében:

Újvidéken – távol minden hadi cselekménytől – fegyvercsempészek és orvlövészek terítettek le magyar csendőröket (szám szerint 12-t), majd meggyalázva és megcsonkítva (levágott hímvesszeiket szájukba tolva), lemeztelenítve közszemlére tették tetemeiket.
Európának (és a világnak) ezidőben nem volt olyan országa, mely ezt statárium nélkül tűrte volna. Mégis akadt egy: Magyarország! A megtorlásokat német katonai utasításra hajtották végre. A közreműködő (német parancsnak engedelmeskedő) magyar tiszteket pedig maga Horthy Miklós büntette meg. Magyar bíróság ítélte őket halálra még 1943-ban! (Ennek végrehajtását csak Magyarország náci német megszállása akadályozta meg.)
A többnyire rác áldozatok száma kb. 3300 volt.

Emlékművük több, mint fél évszázada áll!

A rác (idegen szóval: szerb) áldozatok emlékműve Újvidéken, a Dunaparton

E gyászos történetről még egy történelemhamisító, meakulpázó magyar filmet (Hideg napok) is gyártott a szocialista csonkország. Magyarország nem a saját sérelmét filmesítette meg! Érdemi válasz déli szomszédunktól azóta sem jött…

A II. Világháború során az összes hadviselő fél közül egyedül Magyarország – személy szerint Szombathelyi Ferenc vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke – rendelt el saját hadseregének egységei ellen polgári lakossággal szemben elkövetett kegyetlenkedés (atrocitások) miatt vizsgálatot.
A magyar hadseregben, melyben ilyesmi a legkevésbé fordult elő!
A háború után pedig ezt a Szombathelyi Ferencet végezték ki hálából a „békebeli” rác hatóságok. (Ajánlott olvasmány: Györkei Jenő: Idegen bírák előtt. Szombathelyi Ferenc újvidéki pere és kivégzése)

Ezzel szemben a szovjet csapatok megérkezésekor a rác partizánok szigorúan nemzetiségi alapokon módszeres és tömeges ethnikai piszkolgatásokat hajtottak végre ártatlan magyarokon szerte az egész Délvidéken. Gyakran csak a magyarok javainak megszerzéséért gyilkoltak. Egész magyar falvakat kiirtottak. E tömeges bűncselekmények áldozatainak összesítése máig sem történt meg a rác hatóságok csaknem 70 éves ellenállása miatt.
A Délvidéki Magyar Holokauszt magyar polgári áldozatainak száma százezerre tehető. Tehát ez az újvidéki eset kb. 30-szorosa!
Semmiféle emlékművük sehol nem áll! A túlélők pénzén emelt Csúrogi Emlékkeresztet meg minden évben helyi rasszisták (a kiirtott magyarok házaiban lakó rácok) szétverik és meggyalázzák!
A rác tömeggyilkosok ellen soha semmilyen jogi eljárás nem indult. Hajuk szála sem görbült. Ellenben kitüntetéseket és kiemelt fizetéseket kaptak! Ma is szabadon élnek-halnak…
A lemészárolt magyarok javaiból gazdagon…

Kölcsönös bocsánatkérésekre és egyéb hamis formalitásokra tehát semmi szükség!

15 millió magyar és a világ minden kultúrált népe, ahogyan az Európai Unió is a Délvidéki Magyar Holokauszt túlélőinek teljeskörű kárpótlását várja.
Vannak persze, akik – minden joggal – az elkövetők felelősségre vonását is alapvetőnek tartanák. Mértékletesebb és engedékenyebb magyar vélemények szerint – melyhez magam is csatlakozom – azonban a Délvidéki Holokauszt Múzeumok és emlékművek, valamint a magyar túlélők teljeskörű kárpótlása – a bűnösök hajszolásánál – jobban szolgálja a délvidéki megbékélést.

Szöbb Jövendőnk
és az új alapokon gyökerező rác-magyar barátság
reményében
Tisztelettel:

Dr. Sz. L.

Ajánlott olvasmány még:

A rác parlament elítélte a Délvidéki Magyar Holokausztot
A rác parlament elítélte a Délvidéki Magyar Holokausztot
Délvidéki Magyar Holokauszt – kártérítés helyett balkáni kendőzés?

Forrás: http://vmsz.org.rs/hirek/tortenesek/tortenelmi-pillanat-magyar-es-szerb-szamara

Alapfogalmak tisztázására először is érdemes a félreértett népneveket helyretenni: Államalkotó déli szláv szomszédunk neve magyarul „rác”, ami idegen szóval „szerb”, saját nevükön pedig: „szrb”. Értelmetlen (lenne) bármi megalázkodásból saját nyelvünket bárki másokénak alávetni…
„Nyelvében él a nemzet.” A nyelvüket elhagyókat halálra ítéli a történelem…

A Dévidéki Magyar Holokauszt Irodalma < Kattintson ide a könyvtár megtekintéséhez!
Nyilvánosságra hozhatják a délvidéki áldozatok jegyzékét

Nyilvánosságra hozhatják a délvidéki áldozatok jegyzékét
Ossza meg:

Ha tetszik írásunk, ajánlhatja másoknak is!
A túlélés útja ma magyarul gondolkodni...

A szerzőről

Admin

Webadminisztrátor