Scroll To Top

Kátyú, mutyi, szocimborák - mindönre kiterjedő városgarázdálkodás...
Ez a balvezetés átütő „sikere” Szegeden!

A honlap a hunita.hu-ra költözött, naponta frissülő tartalommal!

Szeged a halott Város

Számháború – Költségvetés 2015

A több, mint harminc milliárdot elveszejtő balvezetés önbizalma töretlen. Szabadlábon, sőt önkormányzati hatalmi pozícióból kritizálja habzó szájjal azt a kormányt amely kipótolta a hiányát. Milyen boldog és hálás lenne bármely tisztes polgár, ha például álsvájcifrankos (törvénysértő és alkotmányellenes) uzsorahitelét vállalná át a kormány?! A szegedi balvezetés ellenben most már menetrendszerűen az ellen acsarog, azt a kormányt okolja saját nehézségeiért, amely kifizette kezelhetetlen és fedezetlen adósságát…

Ez a(z ingyen) 30 milliárd elég volt ahhoz is, hogy a hiteltelen bűnbrigád újraválasztassa magát. Épeszű ember a szennyes zokniját sem bízná ilyen csapatra, mi szegediek azonban kénytelenek vagyunk az egész költségvetésünket…

Lássuk hát! Mit is tesznek a toronyaljasok évi csaknem 50 milliárddal?


Lezajlott a szokásos adok-kapok a közgyűlésben a 2015-ös költségvetés vitája során. Ahogyan az várható volt új elemekkel nem gazdagodott a számháború, a szegediek pedig érdemi információkhoz nem jutottak.

Amióta Szentgyörgyi Pál neve fémjelzi Szeged költségvetését, minden évben ugyanaz a forgatókönyv: a városvezetés az utolsó pillanatban teszi közzé (persze a város honlapján megfelelően elrejtve) a tervezetet, amely mind terjedelmét (164 oldal volt az eredeti előterjesztés), mind pedig formáját tekintve teljesen alkalmatlan arra, hogy a „laikus” – nem közgazdász-pénzügyér – képviselő, vagy akár a lakosság érdemi információhoz jusson belőle komolyabb szakértői háttér hiányában. Persze tudjuk, hogy a költségvetés formáját törvény szabályozza, ám semmi nem akadályozná az előterjesztőt abban, hogy egy közérthető, mindenki számára emészthető, csupán az érdemi információkat tartalmazó anyagot is közzé tegyen. Már persze, ha a hiteles tájékoztatás lenne a szándék!

Erről azonban szó nincsen. Szeged költségvetése egy 35 oldalas politikai pamflettel kezdődik, melynek fő üzenete, hogy a kormányzati támogatások csökkenése miatt Szeged nehéz helyzetbe került. (Ezt bár Kothencz János előre megjövendölte, ha Botka marad, de a megvezetett választók többsége neki ezt el nem hitte. Most pedig a balvezetés maga igazolja Őt!)

Korábban Kozma József 500 milliós, míg a polgármester 2 milliárdos elvonásról beszélt. Maguk sem tudják, mennyi? Tisztázni kellett volna végre a számokat! Ennek legegyszerűbb módja az lett volna, ha tételesen felsorolják az elvont feladatokat és a korábbi években hozzájuk rendelt forrásokat, és ezt összevetik a kormányzat által átvállalt hitelek adósságszolgálatával, amit Botka a közgyűlésen több alkalommal 1 milliárd Ft-ra becsült. (Valójában 2015-ben 2,16 milliárd, 2016-ban 2,11 milliárd, 2017-ben 2,03 milliárd forintot kellett volna fizetnie Szegednek a városvezetők felelőtlen gazdálkodása miatt.)
Valamilyen okból ezt azonban nem tették meg.

Botka László csökkenő büdzséről beszél, amikor a korábbi 72 milliárdos költségvetést hasonlítja össze a mostani 46 milliárdossal. Ez legkevesebb, hogy csúsztatás, hacsak nem szándékos hazudozás és a polgárok tudatos félrevezetése. A 2010. évi 72 milliárdban ugyanis benne volt 6,2 milliárd hitelfelvétel, 2,5 milliárd kötvénykibocsátás, 1,17 milliárd értékpapír bevétel és 9,9 milliárd külső felhalmozási bevétel! Ezeknek a tételeknek azonban a szigorúan vett városüzemeltetéshez nem sok köze van, márpedig a városvezetés elsődleges feladata Szeged működésének biztosítása, a lakossági elvárásoknak megfelelően. Fejlesztések – miként egy átlag családban is – csak egy stabil gazdálkodás után következhetnének!

A fentiekre hivatkozással a polgármester szerint megszorításokra van szükség, így meghirdette a városi tulajdonú cégek támogatásának csökkentését 512 milló Ft-os összeggel. Lássuk néhány példán keresztül, miként fest ez a valóságban:

Ezekből az adatokból nem úgy tűnik, mintha óriási megtakarítások lennének. Valószínű, hogy az új cégvezető(i)ket már nem is akarták annyira megszorítani… És akkor még nem is említettük a helyi közlekedés megemelt bérlet- és jegyáraiból, az évi 4,5 %-os lakbéremelésből, vagy a kiterjesztett parkolási zónákból származó többletbevételeket. Megjegyzendő, ilyen emelésekkel kampányukban a jobb oldali győzelem esetére riogatták a népet… Most megteszik ők maguk!

Szentgyörgyi alpolgármester mindezek ellenére már kilátásba helyezett egy 610 milliós év közbeni póttámogatást a Környezetgazdálkodási Kft. számára. Persze úgy tűnik, lesz miből, hiszen túl azon, hogy fejlesztési céltartalékra 1,6 milliárdot különítettek el, több, mint 400 milliós olyan kiadási előirányzat szerepel a költségvetésben, melyeknek felhasználásáról semmiféle konkrét információ nincs. Ilyenek például a különféle tervek, tanulmányok, pályázat előkészítés, közlekedés tervezése, „városi környezet és közlekedés okos fejlesztése”, vagy a „nemzeti hálózatmenedzseri pozíció” címmel jelölt sorok.

Mindezeknél azonban sokkal nagyobb gond, hogy a költségvetésben nyomát sem találni sem a bevétel növelésére, sem a kiadások csökkentésére utaló bármiféle elképzelésnek.
A koncepciótlanságot mi sem mutatja jobban, mint a költségvetésben található alábbi táblázat:

Ebből jól látható, hogy az előterjesztők még arra sem vettek fáradságot, hogy legalább az előrejelzés szintjén bemutassanak valamilyen fejlődést. Persze ez nem is igazán várható el attól a városvezetéstől, melynek működése alatt az iparűzési adó bevétel 2010. óta gyakorlatilag változatlan szinten áll. Leginkább a saját csókosaik hízlalása és a politikai alapon való tisztogatás vezérli a „piac”-ot. Például a Bécsi kávézó havi másfél millióért bérelte azt a teret, amit most a Pingvin csak fél millióért (a harmadáért). De mint tudjuk a gyógyszerforgalmazás bevétele csak többszöröse a kávé és sütemény forgalmazásának…

Ideje lenne tehát végre tiszta képet kapni Szeged állapotáról. Arra szólítjuk fel tehát Szeged vezetését, közelebbről Szentgyörgyi Pál alpolgármestert, hogy tegyen közzé egy olyan, mindenki számára érthető és világos beszámolót, mely a külső tényezőktől, a mindenkori pályázati forrásoktól, számviteli trükköktől megtisztítva világosan bemutatja Szeged valódi gazdasági állapotát, tényleges saját bevételeit és olyan kiadásait, melyek valójában a városlakók érdekeit, Szeged mindennapi működését szolgálják és amiből kiderül, vajon mitől is lesz „Szeged a jövő városa”.

 

Civil Városi Unió     

Szögedi Védegylet

Tisza Lajos Közéleti Egyesület 

Élhető és Lakható Belvárosért Mozgalom

Mars téri Kereskedők Egyesülete

Ossza meg:

Ha tetszik írásunk, ajánlhatja másoknak is!
A túlélés útja ma magyarul gondolkodni...

A szerzőről

Dr. Szabó László

Dr. Szabó László - a Szögedi Védegylet alapítója és elnöke, a 2019-es választás egyetlen tősgyökös szögedi polgármesteri jelöltje