Scroll To Top

A szegedi értelmiség már nem létezik!
Elnyelte a közrettegés! ... meg a köz-közöny...
Értelmiségiek elszigetelten éldegélnek ugyan,
de nem alkotnak már semmiféle közösséget...
Ha írni sem mernek, hát nekik szól ez a lap!

A honlap a hunita.hu-ra költözött, naponta frissülő tartalommal!

Szeged a halott Város

A „Szegedi szótár” kiadásának támogatása

dr.  Szabó László
önkormányzati képviselő

___________________________________
módosító indítvány
Tárgy: A „Szegedi szótár” kiadásának támogatása

Tisztelt Közgyűlés!

A  „legszögedibb szögedi” 100. születésnapján, a centenárium ünnepén, 2004-ben a városi és  egyetemi rendezvénysorozatot megelőző költségvetés tervezetében már  javasoltam e páratlan kincsünk fölelevenítését. Akkor ezt Szeged  Város Közgyűlésében a balvezetés ellenszavazatával elvetették,  ellenben a 100. születésnapra – védelmi  javaslatom elvetésével – a  szülőházat is elbontották.
Méltó és  maradandó emléke lehet Bálint Sándor örökségének és Szeged Városának az egyedülálló és éppen fél évszázada meg nem jelent, így csak könyvtáraink magányos példányaiként ismert „Szegedi szótár” új kiadása. Bálint Sándor e különleges műve a szögedi népnyelv veretes foglalata.
A Móra Ferenc Múzeum őrzi a mester saját példányát, melyben a bejegyzések – immáron fél évszázada – az új, bővített kiadásra várnak. E tájszótár Városunk szellemi-nyelvi hagyatékának kincse a maga nemében páratlan, méretében is hatalmas, a Kárpát medence második legnagyobb ilyen alkotása. Csak az Európa-szerte is csúcsteljesítményként ismert Csűri Bálint féle „Szamosháti tájszótár” terjedelme múlja fölül. Szabó József, a dialektológia egyetemi tanára vállalja az eredeti, vagy akár az újjászerkesztett változat szakmai lektorálását is.
Városunk vezetése saját nyelvének megörökítésével és közkinccsé tételével, azaz a kiadás támogatásával csak öregbítheti  hírnevét. 2004 nyarán Szentgyörgyi Pál a Szegedi szótár 2 millió Ft-os támogatására tett ígéretet Barna Gábor, a néprajz és Szabó József, a magyar nyelv professzora jelenlétében. Ha a teljes összeget nem is „sikerülne”, legalább a megígért támogatást most, a Szegedi szótár megjelenésének 50. évfordulóján alkalmas és  illendő biztosítani…

Indítványozom, hogy Szeged Város Közgyűlése a Szegedi szótár

A) könyv alakban való megjelentetéséhez a jogutód által megjelölt 6.5 millió Ft-ot biztosítani szíveskedjék.

Vagy pedig

B) digitális földolgozásához és kiadásához szükséges minimális 2 millió Ft-ot biztosítani szíveskedjék

Őszinte támogatásukban bizakodva
Tisztelettel:

Dr. Szabó László
önkormányzati képviselő
a Szögedi Védegylet elnöke

Kelt: Szegeden,
2007. Föld hava (szeptember) 9.-én

http://szegedem.hu/wp-content/uploads/2007/09/szogedi_szotar.jpg

A  közgyűlés nyílt vitájában a helyi TV közvetítésében élőben tagadta  le ígéretét a Város sikkasztásügyi alpolgármestere, de inkább csak   gyüttmönt alpolgára. A szánalmasan elhazudott, letagadott ígéret két máig élő tanúja Barna Gábor, a néprajz professzora és Szabó József, a magyar   nyelv és tájnyelvészet professzora.

De reménykedjünk a jóban, higgyük, hogy nem esküdt ellenség a Város  méltatlan mutyimestere, csak  lelki szegény! Talán csak nem emlékezett…  hiszen akkor is nagyobb volt a kelleténél a maligámfoka…

Ossza meg:

Ha tetszik írásunk, ajánlhatja másoknak is!
A túlélés útja ma magyarul gondolkodni...

A szerzőről

Dr. Szabó László

Dr. Szabó László - a Szögedi Védegylet alapítója és elnöke, a 2019-es választás egyetlen tősgyökös szögedi polgármesteri jelöltje