Scroll To Top

Nem kérünk az iszlám terrorból!
Már kaptunk belőle 150 év kóstolót !

Ságvári – A moszkovita terrorista még mindig példakép?

Ságvári – egy hírhedett terrorista – még mindig példakép?
A sztálinista moszkovita még mindig mérvadó minta?
A nemzetellenes uszító és fölforgató, a vígszínházi robbantó, a köztörvényes bandita ma szalonképes lehet még bárkinek?
Ilyen antimagyar, nemzetvesztő, riherongy világban élnénk?

Ezek a ságvári-rajongók talán az ál-iszlám állat terroristáival is rokonszenveznek?
Nimrud elpusztítóival? Lásd: Megsemmisült Nimrud városa

Mert ezek a pokolfajzatok bizony rokonlelkek!
Rend, Értékek és Kultúra esküdt ellenségei.
A MI ellenségeink…

Ságvárit a kommunista agitátort, a magyarság ellen uszító mételyt, a 32 álnevű, lesből sunnyogó, rendőrökre támadó cukrászdai orvlövészt, „bátor” bűne elől menekülő futás közben hátulról érte a halálos lövés. Míg 1944-ben magyarok a Haza védelmében a fronton haltak, ő – hamis papírokkal – cukrászdákban kávézgatott…
Élte világát és a bűnös városban rendfenntartó csendőrökre lövöldözött…
Milyen érdekes!?

A „balhős” az őt igazoltató csendőrökre a Budakeszi úti Nagy cukrászdában (ma Remiz étterem) tüzet nyitott. Azok pedig – kötelességüket teljesítve – visszalőttek!
Amikor a csendőrgyilkos sebesültet a neve felől kérdezték, azt felelte: “Harminckét nevem volt, találjátok ki, melyik az igazi!” – No ilyen kőkemény „hős”, egy bálványozni való balvezér!
Roncsországban…


A harminckétnevű Ságvári(?) Endre “ártatlan” terrorista mosolya

Ki is volt ő? – Magyarország kommunista megszállásának előkészítője! Magyarország aknamunkása. A szovjetek szálláscsinálója!
A hazaárulást, Hazájának(?) idegen, kommunista megszállását pedig sikerre vitte!
Balterror éveiben ezért is lett belőle balbálvány!

Szép dolog a baloldaliság. Volt idő, hogy haladó, mi több, építő gondolkodás(mód)nak számított a „baloldaliság”.
Csakhogy a problémás Spitzer fiú (ez egy másik neve, az eredeti neve) nem baloldali volt, hanem kommunista szovjet ügynök! Egy aknamunkás. Hazaáruló!
A baloldaliságot a hazaárulással összemosni ugyan kinek lehet az érdeke ma (is) ?

A sebesülten is intézkedő csendőr-főtörzsőrmestert, Kristóf Lászlót a kommunisták 15 év múlva, 1959-ben “fasisztaként” kirekesztve ki is végezték. A végrehajtott ítéletet csaknem 50 év múlva, 2006-ban hatályon kívül helyezték, hiszen a csendőr a hatályos jog szerint járt el, a kötelességét teljesítette (amikor a csendőrgyilkosra visszalőtt).
Képzeljük csak el! Például manapság egy köztörvényes bűnöző rendőrökre lövöldöz… Rögtön háromra is! Egyiket pedig halálosan megsebesíti…
„Elfogásuk után motozás, illetve bilincselés közben dr. Ságvári Endre, aki izmos férfi, hirtelen dulakodni kezdett és a szomszéd asztalon lévő aktatáskájához kapott, onnét önműködő pisztolyát előrántotta és rögtön tüzelt. Lövéseivel Cselényi Antal detektívet a jobb vállán, Kristóf László csendőrnyomozót a jobb combján súlyosan megsebezte, míg a hatósági közegek segítségére siető Pétervári János rendőrőrmester gépkocsivezetőt haslövéssel életveszélyesen találta.” (Rendőri jelentés)

Vajon mi lenne a sorsa ma egy ilyen terroristának? Európa bármelyik országában…
Mi is történt nemrég a franc-arabokkal?! … mint a veszett kutyát! Békeidőben…
Ez az ajnározott kommunista fölforgató és hivatásos munkakerülő azonban háborús időkben tette ezt!
Míg mások – igaz magyarok – a hadszíntereinken a Hazánkért az életüket áldozták…
Ő a hátországban kávézgatva főállásban bomlasztott !!! Vígszínházban robbantott !!!

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/hu/f/f2/S%C3%A1gv%C3%A1ri_Endre_%28nagy%29.jpg

Ezzel a senkiházival kapcsolatban a legérdekesebb kérdés az, hogy milyen aljas, sumák csalás-sorozattal úszhatta meg a világháborúban a hadkötelességet, és különösképpen: Hogyan is kerülte el a frontszolgálatot?!
Ahogyan egy a nevével – a 32 neve egyikével – gyalázott nevű tanintézményben végzett bíró megjegyezte a 32 nevére 32 behívó járhatott!
Tehát éppen 32 rendbeli hadiszökevény volt ez a sötétben bújkáló, jellemtelen hazaáruló…

Hogyan is úszhatta meg a frontszolgálatot a SAS behívók és a Don-kanyar idején ?
Talán némi magyarázatot adhat erre, hogy apja, dr. Ságvári (Spitzer) Sándor híres és befolyásos ügyvéd volt Budapesten…

Magyarok a Don-kanyarban… míg a vörös „hős” terrorista a hátországban kávézgatott…

Egy egészséges világban, egy magyar rendben a kötelességteljesítés közben lelőtt csendőr-hős, vagy a terroristát sikeresen lefegyverző magyar csendőr nevét érdemelné egy tisztes magyar iskola. Biztos akad még Budán egy, vagy két balnevezetű tanintézmény a Nagy cukrászda (Remiz) környékén! Reméljük, a budai hazafiak hamarosan meglelik az erre méltó intézmény(eke)t.
Ha nem, hát a jövő valamely rendőriskolája, vagy csendőrképzője kaphatná meg a hősök, magyar mártírok nevét!

Egy egészséges magyar világban nem terroristák, hanem kötelességteljesítés közben elesett hősök nevét viselné bárhol egy tisztes magyar iskola.
Mégis ma Szegeden még mindig egy magyarok ellen uszító szovjet propagandista nevét nyögi a Hősök kapujának gimnáziuma.

Hol is volt az a rendszerváltás?! Hát itt biztosan nem!
Több, mint 25 évvel az állítólagos „rendszerváltás” után a szovjet propaganda még mindig mételyként emészti a szegedi elméket…

Egy antimagyar fölforgató, frontkerülő, gyáva és sunyi terrorista, csendőrgyilkos nevét viseli egy patinás tanintézmény. Egy olyan magyar városban, ahol egyetlen kommunista rendőrt, vérbírót, de még tömeggyilkos ÁVÓs sem végeztek ki. De még ugyan nem is bántalmazták őket… De még csak kisebb elzárások, vagyonelkobzások sem történtek. De még csak felelősségre sem vonták őket! De még csak a szavazati joguktól sem fosztották meg a Vörös Terror agitátorait!!! Hát talán éppen ez a gond! Ez az oka a vörös fölforgatók arcátlan tobzódásának…
Mert mi megbocsájtunk. Hát lehet, hogy éppen ezért osztják ma is a terrorista észt… Ha rémtetteikért nem fizettettük meg drágán őket, hát most ihatjuk az olcsó húsuk híg levét…
Magyaros befogadásunk és megbocsájtásunk már-már fájdalmas, beteges méreteket öltött…

Ez a terrorista gazember 70 éven át nem lett a helyére téve: Hulladék a hulladékgyűjtőbe!

Reméljük, hamarosan megleli már végre a szemét a helyét.

De lássunk hát, keressünk hát egy többre érdemes tanintézménynek “Ságvári”-nál illendőbb nevet!

Betegesen baloskodva lehetne az iskola a “név”-hez betegesen ragaszkodók kedvéért beszélőbben, illendőbben pl. “Harminckét nevű” Gimnázium. – Ez legalább sokatmondó!
De akár valaki MÁS nevét is (ki)érdemelheti egy iskola, melynek soha semmi köze ehhez a fölforgató kommunista agitátorhoz nem volt!

Hát merengjünk csak egy kicsit magyarul! Egy épelméjű magyar világban…

A Hősök kapuján csaknem eredeti fényében pompázik Aba-Novák Vilmos – kommunista műrongálás, devichelés, rávakolás után helyreállított – freskója.

 

Lehetne hát az ívek iskolája akár Aba-Novák gimnázium is!

A freskó főalakja Horthy Miklós, így a legtermészetesebben adódik: Ez az iskola lehetne végre az Új Magyarország első Horthy Miklós Gimnáziuma. A kormányzó egyébiránt személyesen is részt vett a Hősök kapujának avatásán. (Nem úgy, miként a “harminckétnevű”, aki ekkor is Szegedtől távol, fontosabb bűnei után koslatott…)

A Hősök kapujának homlokzata az Aradi vértanúk terére és a Szőregi csata szép turulos emlékművére néz. Névadója lehetne a tanintézménynek hát bármelyik Szögedében megfordult Aradi Vértanúnk, vagy akár maga ősjelképünk, a Turul is!

Turul Gimnázium! – Milyen szépen is cseng egy Igaz Magyar Városban! Abban a Városban, melyben “turul” néven még magyar sport is született… Éppen 110 esztendeje. A századik szülinapján leszavazta még a napirendről is a helyi balvezetés, mondván: “nem aktuális”! – De eljön még a turul ideje is!

Magam azonban a legillendőbb és leghősebb magyarunkat látnám legszívesebben méltó névadóként: Innen indult a déli harangszót kivívandó Nándorfehérvár diadalára Hunyadi János is. A mai Hősök kapuja és a tanépület vonala előtt vonult el a déli, törökszaggatta végek felé a győzelembe és saját végzetébe…
Egy ideig vonulásának útját Hunyadi János sugárút néven tiszteltük, majd visszakapta eredeti szép nevét. Az iskola másik oldalát határoló út(ca) neve végre a helyére került. Az út és a hős emlékét és nevét pedig megörökölhetné végre az iskola!
Hősiességének emléke Nándorfehérvári Diadal és a déli harangszó, mely emlékeztethet Hunyadira minden délidőben.
Ezzel a Hősök kapuja is új többletértelmet nyer…

Hunyadi János nevét már viselte ez az iskola 1956 forradalmian magyar heteiben.
Majd visszatért a Vörös Terror, megint maga alá temetve minden Szabad Szegedi Gondolatot…
Úgy tűnik, a Vörös Terror máig is él és virul Szegeden!
Dübörög – no nem a gazdaság, hanem – a balveretű terror-ajnározás!
A józan ész és a magyar szellem szóhoz nem jut…

Magam ugyan “radnótis” voltam, de a fiaimat szívesen adnám a Hunyadi Gimnáziumba!
Innen indíthatnánk útjára – Szögedi Szabad Gondolatként – új Nemzeti Ünnepünket:
a Nándorfehérvári Diadal Napját
is…

Dr. Szabó László
Szögedi Védegylet
elnök

Végezetül: Tudom, hogy túlságosan óvatosan és bal-mértéktartóan fogalmaztam, de…

Ajánlom még figyelmükbe a külföldön élő szegedi tudós, Bor Zsolt akadémikus érzékletes rendszer-ízelítőjét és közintézmény-névváltoztatási javaslatát is:

A kommunizmus hullái Budapest és Szeged közé terítve az űrből is láthatóak…

Jómagam ságváris vagyok, kötődöm a névhez, mégis úgy gondolom, jobb, ha egy mondvacsinált kommunista hősről hosszú ideig nem nevezünk el gimnáziumot. Ebben a pillanatban két ország épít kommunizmust, Észak-Korea és Kuba, ezek pedig nem a mi mintaképeink. Ötven-száz év múlva ráadásul ezek sem fogják a kommunizmust építeni, és az emberek majd csak arra emlékeznek, hogy a kommunizmus egy véres, brutális diktatúra volt, aminek következtében körülbelül százmillióan haltak meg.
Ha százmillió embert, százmillió hullát egymás mellé helyezünk, az kétszázmillió méter: ötször körbeéri a Földet az Egyenlítő mentén. Ennyien estek áldozatul a kommunizmusnak!
Hadd mondjak még egy példát: kétszázezer kilométerről van szó, mármost Szeged és Budapest távolsága mintegy kétszáz kilométer, tehát ha lepakolnánk a hullákat, akkor ezer sort tennének ki egy kilométer szélesen. Ekkora hullasort termelt a kommunizmus, ezt szabad szemmel az űrből is lehetne látni.
Világos, hogy a Ságvári néven előbb-utóbb változtatni kell.
Megfontolandónak tartom a Klebelsberg Kuno elnevezését, hiszen ő mint kultuszminiszter, mint országgyűlési képviselő rengeteget tett Szegedért, a város díszpolgára, ráadásul mindössze 150 méterre van eltemetve a Hősök kapujától, melyet szintén ő álmodott meg
.” – vallja Bor Zsolt, a szegedi akadémikus.

Szegedi Egyetemalapítók – jobbról elől Klébelsberg Kunó áll.

 

Ajánlott olvasmány még: Ságvári vagy Klébi? (Firbi) – Szegedi zűrös névadások

SÁGVÁRI ÁTNEVEZTESSÉK!
Véleménydiktatúra tombol – 29:8 Ságvári „javára
A csendőrgyilkos moszkovita még mindig példakép?
Rendőri jelentés – “harminckétnevű” Ságvári Endre
Hősök Kapuja
Ossza meg:

Ha tetszik írásunk, ajánlhatja másoknak is!
A túlélés útja ma magyarul gondolkodni...

A szerzőről

Dr. Szabó László

Dr. Szabó László - a Szögedi Védegylet alapítója és elnöke, a 2019-es választás egyetlen tősgyökös szögedi polgármesteri jelöltje

Hírek

Esti fények
Esti fények
2024 máj. 25.

Újszegedi Nagy Árvíz

2024 máj. 25.
Újszegedi Nagy Árvíz
Kátyúváros
Kátyúváros
2024 máj. 23.
Juhász Gyula – Május
Juhász Gyula – Május
2024 máj. 21.
A TÁPAI KRISZTUS
A TÁPAI KRISZTUS
2024 máj. 20.

Berzsenyi szülinapján

2024 máj. 7.
Berzsenyi szülinapján
Gyalu – Szent Sebestyén
Gyalu – Szent Sebestyén
2024 márc. 27.

Ady szavaival élünk és túlélünk:

Most perc-emberkék dáridója tart,
De építésre készen a kövünk,
Nagyot végezni mégis mi jövünk.
Nagyot és szépet, emberit s magyart.

Ady Endre 1908-ban, 31 évesen (Székely Aladár felvételén)