Scroll To Top

„A mostani járvány ellen a legjobb szer a jókedv, gondtalanság, életvidámság, mert a betegség csak a borult embert meri megközelíteni.” (Krúdy Gyula)

Istenem, Istenem, hát erre tartogattál!

Örökségvédelem 2013. márc. 30.

Jézus szavai és mondásai vajon milyen nyelven lettek először lejegyezve?

Vajon milyen nyelvű (volt) az Újszövetség eredetileg?

A nesztori(ánus) egyház hagyományos hite szerint az arámi nyelvű pesitta szöveg az eredeti, és ebből készült a görög fordítás, nem pedig a görögből az arámi. Az arámi nyelvet még az Asszír és a Perzsa Birodalom hagyományozta a térségre, visszaszorítva ezzel számos törzsi nyelvet.

Minthogy Jézus anyanyelve az arámi volt, így egészen kézenfekvő, hogy inkább anyanyelvén, mintsem görögül prédikált arámiul (is) értő – többnyire arámi anyanyelvű – híveinek…

Érdemes az arámi anyanyelvű nesztori(ánus) George Lamsa által a Pesitta Bibliából idézett Arámi Újszövetség talán hitelesebb szövegét is végiggondolni Nagypénteken…

Amit Urunk a keresztről látott… (Crucifixion, seen from the Cross by James Tissot, c. 1890)

Jézus utolsó szavai arámiul is fönnmaradtak! Érdemes hát Őt az anyanyelvén idézni:

Máté evangéliumában ( 27:46 ):

Eli, Eli, lama szabakhthani? – Istenem, Istenem, mért hagytál el engem?

De ez az arámi bibliában – a Jézus nyelvét beszélők bibliájában:

Éli, Éli, lemána sabaqthán(i)! – Istenem, Istenem, hát erre tartogattál…

Elhagyatásról az arámi ősiratokban bizony szó nincs… – ܐܝܠ ܐܝܠ – Éli, Éli ! Istenem, Istenem!

Így a legutolsó szó is következetesen ért(elmez)hető: „Beteljesedett!”

Az arámi Lamsza Bibliáról olvashatnak itt: The Holy Bible from Ancient Eastern Manuscripts

Ha pedig nehezen menne elszakadni a varázsdoboztól a Sanyarúhétön is, hát ajánlom Mel Gibson Passióját újraélni Nagypéntökön, vagy talán Nagyszombaton… a Föltámadásig!

Jézus itt végre (csaknem hitelesen) az anyanyelvén beszél: arámiul! Élit szólítja, az Élő Istent…

A Sanyarúhét, Nagypéntök és Nagyszombat alkalmából érdemes a Megváltó nyelvét (ill. az ahhoz legközelebb álló nyelvváltozatot) beszélő szíriai falvakra (Ma’loula, Bakh`a és Jubb`adin ) is gondolni egy keveset…


Málula (Ma’loula) szír lakossága nyugat-arámi maradék. Jellegzetes persze ma már a szír-arab önazonosság-tudat és a kétnyelvűség is. A többség keresztény (főleg antiokhiai orthodox meg melkita görög katholikus). Új-nyugat-arámi nyelvük fönnmaradásához békeidőben sem használ a rohamos népességfogyás és Damaszkusz közelsége miatt a nyaralóövezetté válás. Málulának alig fél évszázada még 15 ezres lakossága volt, mely mára kettőezerre fogyott. Ez a nyári hónapok nyaralóáradatával földuzzad a bő háromszorosára, hat-hétezerre is…

Ma’loula, north of Damascu, Syria (33°51’ N, 36°33’ E). (http://www.yannarthusbertrand2.org)

Málula (Ma’loula) városka őslakossága állítja magáról, hogy Jézus nyelvét beszéli.
Fél évszázada a csendes és elszigetelt szír városkában még ez volt az uralkodó nyelv. Mára azonban kiveszőben van…
Arab közoktatás, a főváros közelsége, és az arab nyelvű média által a globalizmusban fölmorzsolódó kisközösségek sorsa vár a helyiekre is.
A lakosság többségének első nyelve ma már az arab. Arabul is beszélnek, többnyire második (házi) nyelvként ha ismerik még az arámi nyelv helyi változatát. A fiatalok a divat és a média kilúgozó hatására már nem tanulják meg anyáik és atyáik nyelvét sem…
Az újarámi (nyugat-arámi) természetesen nem lehet azonos – kétezer év távlatából – Jézus nyelvével, de az ahhoz legközelebb álló arámi nyelvváltozat. Lehet persze hasonlítani helyzetét a latin nyelv és leszármazottai, az újlatin nyelvek kapcsolatához.
George Rizkallah, nyugdíjas helyi tanár úr küldetésének tekinti nyelve megmentését. Nyári táborokat szervez, dalokat ír, azok által oktat gyermekeket saját anyanyelvükre. Szorgos és kitartó munkája nyomán a szír kormány immár támogatja a helyi arámit oktatását. Arámi nyelvkönyvük kapható több európai nyelven is…


Szent Thakla / Thekla (Mar Takla) monostor Ma’loulában, Szíriában, a(z új)nyugat-arámi utolsó nyelvterületén.

A Málulai kolostor névadója Szent Thekla, aki igen nagy népszerűségnek örvend erre felé. A Thekla (ógörögül: Θέκλα) név jelentése: Isten dicsősége. Szent Thekla Szeleukida királyi családból származott, majd kereszténységre tért és téríteni kezdett. Ebben oly sikeres volt, hogy Szent Theklát „női apostol”-ként is emlegetik. Szinte bizonyos, hogy Ő is arámi nyelven tanított (miként az apostolok is). Tisztelete különösen Seleucia, Iconium (a mai Konya), és Nicomedia vidékén virágzott.
Állítólag Pál apostol térítette meg, amikor már eljegyezte egy hozzá hasonlóan pogány kérő. Megtérésének története az apokrüph (rejtett) iratok közül került elő Oxyrhynchus romváros papüruszai között (az arab szemétdombról). (Lásd: Acts of Paul and Thecla)
Amikor felvette a kereszténységet és bejelentette, hogy szűzi életét a hitének szenteli, a család fölháborodása határtalan volt.

Szent Thekla szobra Ma’loulában (Bernard Gagnon képe 2010-ben)

Máglyára ítélték, de vihar oltotta el a máglya tüzét. Később erőszakos kérő (nemesember) bántalmazásáért halálraítélték, de széttépésére rendelt vadállatok közt egy nőstényoroszlán védte életét a bőszült hímektől. (Ez különösen jelképes!) Végül egy szikláról akarták letaszítani, de megnyílt a szikla, és így el tudott menekülni. Élete végét remeteként élte egy barlangban. Barlangsírja mellett épült a mai Szent Thekla kolostor.

A megmentéséül egykoron megnyíló hegy ormán pedig ma a Megváltó szobra áll…

MAR TEGHLA (Mar Takla – Szent Thakla / Szent Thekla) fölött a Megváltó (Fénykép: )

Vajon túléli-e a polgárháborút a Megváltó nyelve?
Vagy legalábbis, ami még mára hi(he)tetlen elfeledve megmaradt belőle…

A mammoni globalizáció most irtja ki a kereszténység nyelvi gyökérzetét. Arámi segélysikolyuk nem hallik el hozzánk. Nem is értenénk. A távolságon túl elnyomja ma azt a polgárháború zaja is… De most, Húsvétkor minden keresztény szívén csöndesen, esdeklőn kopogtat…

Kopogtató – Ma’loula, Syria (Photograph: JRodrigues/flickr)

Marad-e még kapu a krisztusi nyelvhez?
Lesz-e még hol kopogtatni a Megváltó szavainak megértéséhez?
… vagy megelégszünk a többszörösen téveteg (tükör?)fordításokkal…

Sz L

Ajánlott írások még (angolul):

Sly, Liz (2003-03-12). „Language of Jesus clings to life”. Chicago Tribune.
Black, Ian (2009-04-14). „Endangered Aramaic language makes a comeback in Syria”. The Guardian (London).

Ossza meg:

Ha tetszik írásunk, ajánlhatja másoknak is!
A túlélés útja ma magyarul gondolkodni...

A szerzőről

Dr. Szabó László

Dr. Szabó László - a Szögedi Védegylet alapítója és elnöke, a 2019-es választás egyetlen tősgyökös szögedi polgármesteri jelöltje