Scroll To Top
2020. Nap hava (Június) 03.-a - Klotild, Cecília, Károly neve napja.      Köszöntés nevenapra / Születésnapra magyar köszöntés

„Jaj annak a népnek, amelynek történelmét az ellenségei írják!” (Seneca)

Szeged a halott Város

A Doni Vész – 1943. Förgeteg (január) hava 12.-én

A mai nap az emlékezés napja!
Don kanyarban elesett atyáinkra, öregatyáinkra… és a magtalanul elveszett magyar fiakra emlékezünk…

Nekünk, csonkamagyaroknak csak ennyi maradt a kifosztott országunkban. De az emlékezés megtartó erejét nem szabad alulbecsülnünk!
Aki nem emlékezik, az gyökértelen és elveszett…

Idén a betegesen gyönge tél még emlékeznünk is nehezen engedett azokra a kemény fagyos napokra…

A szovjet hadsereg hosszas előkészítés után 1943. január 12-én indította meg az Osztrogozsszk-Rosszos hadműveletet. A 40. szovjet hadsereg támadása az urivi és a sztorozsevojei hídfőkből való kitöréssel kezdődött.

A túlerő mértéke élőerőben 2,7:1, tüzérségben 5:1, páncélosokban 1,3:1. A hadművelet célja az Osztrogozsszk-Rosszos-vasútvonal fennhatóságának megszerzése volt.

A -30°C fokos hidegben, (a hadtest naplója -42 fokot rögzít) erős harckocsi-támogatással megindult a szovjet támadás az arcvonal északi részén (az urivi hídfőből kitörve déli irányban).

Az itt védekező 7. könnyű hadosztály 4. gyalogezrede a nagy hideg ellenére hősiesen harcolt, az első támadásokat visszaverte, de nagy veszteségeket szenvedett.


A keleti front 1942 novembere és 1943 márciusa között…

A Don-kanyarban a magyar ifjúság virága veszett el. Ez a Magyar Holokauszt része.

Létező nemzetek filmekben, és emléknapi rendezvényeken emlékeznek nemzeti gyászaikra méltó kegyelettel.

A fölmorzsolt magyar arculat (a magyar ifjúság színe-virágának) visszavonulását fedező 1. magyar páncéloshadosztálynak 10 nap után 500 katonája, 1 páncélosa és 1 rohamlövege maradt…
A repülőcsapatokat az ilovszkojei reptéren bekerítették, ezek eszközeik fölrobbantása után január 20.-án gyalogharcban, súlyos veszteségek árán törtek ki nyugat felé. Csukás Kálmán repülő őrnagy, a repülők parancsnoka hősi halált halt.
A kitörést helyettese, Heppes Aladár százados vezette. Visszavonulás közben ezer lemaradt sebesültet mentettek meg a fagyhaláltól…

Február 1.-jén gróf Stomm Marcel altábornagy hadtestparancsnok utasítást kapott, hogy a hadtest törjön ki északnyugati irányban, miközben a németek nyugat-délnyugat felé vonultak vissza. A III. hadtestnek ekkorra már nem volt élelmiszere, nehézfegyverzete, és puskánként alig 10 tölténye maradt.

Csukás Kálmán, Heppes Aladár, gróf Stomm Marcel… vagy akár egy “névtelen” közlegény, akinek a naplója fönnmaradt… Remek életrajzi jellegű kalandfilmek alaptörténetei lehetnek! Le kellene végre forgatni e veszteségeinkben is remek hősies történeteket! Hogy emlékezhessünk Rájuk becsülettel…

Szívesen látnám már első magyar Don-filmünket e napon hitelesen!

Dr. Szabó László
Magyar Kultúrális Örökség Alapítvány
alapító

 

Ha tetszik írásunk, ajánlhatja másoknak is!
A túlélés útja ma magyarul gondolkodni...

A szerzőről

Admin

Webadminisztrátor

Hírek

Modern mese
Modern mese
2020 máj. 16.
Azon gondolkodom, hogy…
Azon gondolkodom, hogy…
2020 ápr. 14.

Ének Arany Jánosról

2020 ápr. 13.
Ének Arany Jánosról
Locsolóvers 2020
2020 ápr. 13.